Link to App StoreLink to Play Store

Pastry Chef/ Bếp trưởng bếp bánh

Chicland HotelĐà Nẵng
8 tháng trước, từ Chicland Hotel

Pastry Chef/ Bếp trưởng bếp bánh

Job Description/ Mô tả công việc

 • To supervise pastry preparation shift operations and ensures compliance with all Food & Beverage Standards, Policies and Procedures

Giám sát hoạt động chuẩn bị bánh, đảm bảo tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình của F&B

 • To assist Executive Chef with kitchen operations as necessary.

Hỗ trợ Bếp trưởng với các hoạt động của nhà bếp khi cần thiết.

 • To ensure all food are prepared, cooked and served as per hotel standards. Đảm bảo mọi món được chuẩn bị, chế biến và phục vụ đúng theo tiêu chuẩn do khách sạn đề ra.
 • To ensure kitchen staffs must apply the correct recipe, established food processing procedure.

Đảm bảo nhân viên bếp phải áp dụng đúng công thức chế biến (recipe), quy trình chế biến đã được đề ra.

 • To create new dishes following new trends and hotel concept.

Sáng tạo những món ăn mới theo thị hiếu và phong cách của khách sạn.

 • To build food cost under the standards and to propose saving cost solutions prevend the prodigal.

Xây dựng cost món ăn theo tiêu chuẩn và đề xuất biện pháp tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí.

 • To cooperate with F&B department and other departments to prepare for meetings and events.

Hợp tác với bộ phận Ẩm thực và các bộ phận khác để chuẩn bị cho các hội nghị và sự kiện.

 • To check food items prepared by the staffs and corect any mistakes immediately.

Kiểm tra các món ăn do nhân viên chuẩn bị và sửa lỗi ngay lập tức nếu có.

 • To maintain food preparation handling and correct storage standards.

Duy trì việc chuẩn bị, xử lý và bảo quản thực phẩm chính xác.

 • To maintain purchasing, receiving and food storage standards.

Duy trì các tiêu chuẩn về mua, nhận và lưu trữ nguyên liệu.

 • To check fridge and products thoroughly to avoid spoilage.

Kiểm tra tủ lạnh và các sản phẩm kỹ lưỡng để tránh hư hỏng

 • To know and implement Hotels Hygiene and Safety Standards.

Biết và triển khai thực hiện các tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm và an toàn của khách sạn.

 • To check input – output goods monthly and as required.

Kiểm kê hàng hóa xuất nhập tồn định kỳ hàng tháng và đột xuất.

 • To analyze the quality index and the customers’ comments, set up corrective actions and improvement plans.

Phân tích chỉ số chất lượng và phản hồi của khách hàng, thiết lập các hành động chính xác và kế hoạch cải thiện dịch vụ.

 • To analyze the quality index and the customers’ comments, set up corrective actions and improvement plans.

Phân tích chỉ số chất lượng và phản hồi của khách hàng, thiết lập các hành động chính xác và kế hoạch cải thiện dịch vụ.

 • To serve as a role model to demonstrate approriate behaviors.

Đóng vai trò là hình mẫu để nhân viên noi theo.

Benefits/ Quyền lợi được hưởng

 • Get competitive salary and service charge/ Mức lương cạnh tranh và phí dịch vụ.
 • Have annual leaves under the government policy/ Ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định pháp luật.
 • Have 6 days off per month/ 6 ngày nghỉ hàng tháng.
 • To be entitled to the prescribed insurance, including health insurance, social insurance, unemployment insurance/ Được hưởng bảo hiểm theo quy định, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Receive training and training for career development/ Được đào tạo và huấn luyện để phát triển nghề nghiệp.
 • Other benefits under hotel policy/ Các chế độ khác theo chính sách của khách sạn.

Requirements/ Yêu cầu

 • Education :  Vocational certificate or diploma in professional cuisine.

Trình độ          :  Chứng chỉ nghề hoặc bằng cử nhân về ẩm thực chuyên nghiệp.

 • Certification :  Bachelor’s degree.

Chứng chỉ        :  Bằng cử nhân.

 • Experience :  At least 3 year - experience excutive (sous) chef in international and national 5 hotels & resorts.

Kinh nghiệm    :  Tối thiểu 3 năm tại vị trí bếp trưởng hoặc bếp phó tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao nội địa và quốc tế.

 • Language :  Ability to communicate fluently in English language, both verbally and in writing.

Ngôn ngữ        :  Có khả năng nói, viết trôi chảy bằng tiếng Anh.

 • IT skills :  Good in Microsoft office

Kỹ năng CNTT  :  Sử dụng thành thạo Microsoft office

 • Other : Hard working, Be honest; Leadership and well organized; Active in work as well as ready to work under high pressure; Management skills; Thorough knowledge practical experience in implementing HACCP standards

Yêu cầu khác   : Làm việc chăm chỉ; Trung thực; Có kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tốt; Năng động; Chịu được áp lực cao; Có kỹ năng quản lý; Có hiểu biết và kinh nghiệm thực tế theo các tiêu chuẩn về VSATTP

 CONTACT/ LIÊN HỆ: Phone: (+84) 236 223 2*** - Mobile: 0945 425 *** Address: 210 Vo Nguyen Giap Str, Phuoc My W, Son Tra D., Da Nang. Email for your Application: **@chicland.vn Facebook: https://www.facebook.com/Chiclandhotelcareers/

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.