Link to App StoreLink to Play Store

PHP DEVELOPER

Việc Ơi Japan ClientThành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Toàn thời gian
17 ngày trước, từ Viecoi.vn
Mô tả công việc: Job description
- Phát triển chức năng mới và duy trì các chức năng hiện tại
- Ngôn ngữ lập trình: PHP, JavaScript, NodeJS - có thể ứng dụng tùy theo nhu cầu công việc
- Database: MySQL
Requirement
- Tiếng Anh or tiếng Nhật đọc hiểu tài liệu
- English or Japanese (can read and write technical document well, can express the idea basic)
* Programming
- HTML, CSS (over 3 years)
- PHP (over 3 years) with framework: CakePHP (over 2 years), Laravel (over 2 years)
- JavaScript (over 3 years) with: Vuejs (over 1 years) and NodeJS (over 1 year)
- Database: Mysql (over 3 years)
- Git (over 3 years)
- Development Environment: Docker, Server side, AWS EC2, S3 and Others: Websocket, Socket.io

Salary : Up to 30M Gross
Working time:T2- T6: 08H00-17H00
Address: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

WELFARE OTHERS:
- Transportation allowance:200,000 vnd/month
- Bonus: 13th month salary
- Bảo hiểm theo quy định của luật lao động
- Company trip
Quyền lợi ứng viên: Chế độ Bảo Hiểm Tốt, Chế độ Thưởng, Du Lịch, Thưởng Tháng 13
Yêu cầu hồ sơ: CV
Từ khóa việc làm: CNTT, It, Lập Trình PHP, Lập Trinh Viên PHP
Kỹ năng cần có: AWS, HTML/CSS
Kinh nghiệm làm việc: Từ 3 đến 4 năm
Giới tính: Không yêu cầu

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.