Tên việc làmĐịa điểm

NHÂN VIÊN THỦ QUỸ CO.OPMART CHỢ MỚI

Co.opmart An Giang

Biên chế

- Thực hiện chi tiền theo các chứng từ hợp lệ, vào sổ quỹ tiền mặt.
- Phối hợp với nhân viên kế toán thu chi kiểm tra tồn quỹ và đối chiếu với báo cáo quỹ Công ty mỗi
ngày.
- Lập sổ quỹ tiền mặt của công ty, cuối ngày kiểm quỹ và rút số tồn quỹ.
- Thực hiện công tác thu tiền tại cửa hàng, liên hệ ngân hàng giao dịch tiền theo sự phân công của Kế
toán trƣởng.
- Phối hợp các bộ phận hỗ trợ cửa hàng trong quá trình vận hành, đặc biệt là khâu thủ quỹ hành chánh

- Tốt nghiệp Trung cấp Hành chánh, Kế toán.
- Vi tính: sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Saigon Co.op - 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.