Link to App StoreLink to Play Store

Nhân viên tư vấn bán sản phẩm

Cửa hàng tiện ích Phú QuýNha Trang, Khánh Hòa
Biên chế
25 ngày trước, từ JobStreet Vietnam

Tuyển nhân viên tư vấn bán sản phẩm không phải ra ngoài tìm kiếm khách hàng đã có đội ngũ tìm kiếm khách hàng.chỉ cần ngồi đó khách hàng đến và tư vấn bán sản phẩm thôi.

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.