Tên việc làmĐịa điểm

Nhân Viên Tài Chính Kế Toán (Mới)

Công ty TNHH MTV Giáo Dục Việt Mỹ Đồng Nai

Mục tiêu

- Đảm bảo hồ sơ giấy tờ hợp lệ, lập kế hoạch và cân đối tài chính tối ưu nhất cho công ty

Nhiệm vụ tổng quan

- Thực hiện của một kế toán tiền lương,công nợ

- Quản lý thu chi,báo cáo thu chi hàng ngày,tháng ,quý,năm

- Kiểm tra tính hợp pháp,hợp lý của chứng từ,kê khai thuế ,báo cáo thuế tháng ,quý năm

- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế ,BHXH,ngân hàng …khi phát sinh

- Báo cáo tài chính

- Lập ngân sách hoạt động toàn công ty, kiểm soát chi phí từ các phòng ban

- Thực hiện công việc khác khi được cấp trên giao

CareerBuilder VN - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.