Link to App StoreLink to Play Store

Nam Nhân Viên Sales Shinki - Tiếng Nhật Giao Tiếp

ICONIC Co,.Ltd.Hồ Chí Minh
Toàn thời gian
2 ngày trước, từ iconicJob
- Bán hàng kênh Medical (Bệnh viện và trường học)- Thực hiện dự án tuyên truyền ăn rau, bổ sung canxi, hoạt động xã hội.- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên- Các công việc khác do cấp trên giao
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.