Link to App StoreLink to Play Store

Nhân Viên Quản Trị Thông Tin Website - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim CươngHà Nội
Toàn thời gian
Khoảng 2 tháng trước, từ MyWork

- Nhập liệu nội dung các sản phẩm trên website (Niêm yết/đăng, rà soát thông tin trên site về: Giá, thông tin kỹ thuật của sản phẩm, mô tả đặc tính…)
- Tìm kiếm thông tin nhập liệu theo từng tiêu chí (Ngành hàng, sản phẩm …)
- Biết chỉnh sửa hình ảnh cơ bản trong quá trình nhập liệu
- Chịu trách nhiệm kiểm soát về giá của sản phẩm, số lượng của hàng hóa niêm yết tại website đúng theo dữ liệu thực tế

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.