Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Đại Đồng Tiến

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA / QC / Iso)

Đại Đồng Tiến Hồ Chí Minh

Biên chế

- Tham gia xây dựng các hệ thống QLCL theo mục tiêu phát triển của công ty và theo tiêu chuẩn ISO 9001.
- Cập nhật các chứng chỉ hệ thống của công ty và soạn thảo hồ sơ/tài liệu, tiếp đoàn đánh giá chất lượng hệ thống.
- Tham gia đào tạo kiến thức, giải đáp vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng các hệ thống QLCL.
- Rà soát, điều chỉnh hoặc biên soạn các tài liệu theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Đánh giá nội bộ tại các Khối/Phòng, tổng hợp và làm báo cáo đánh giá.
- Thực hiện liên hệ với Tổ chức đánh giá, chuẩn bị các thông tin, phương tiện để tiếp các đoàn đánh giá bên ngoài.
- Theo dõi, hỗ trợ và đôn đốc các phòng ban giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm và Công bố sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, vật tư tại Nhà máy.
- Hỗ trợ các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm.
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về tiêu chuẩn thử nghiệm chất lượng sản phẩm và hệ thống theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế như: FDA, EU 10, LFGB, BSCI, ICTI, Sedex Smecta, ISO,...
- Có mối quan hệ với các trung tâm cấp chứng nhận quản lý chất lượng theo hệ thống và sản phẩm.
- Tiếng anh khá: đọc dịch tài liệu và giao tiếp.

3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.