Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên NIC HR

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng ISO (Bắc Tân Uyên - Bình Dương) NEW

NIC HR Bình Dương

Visimex JSC

- Visimex là công ty chuyên về kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng nông sản như tiêu, cafe, điều, quế, hồi, ....

Nghiên cứu cải tiến:
- Thiết lập, triển khai áp dụng các hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn vào SXKD.
- Duy trì, đẩy mạnh phong trào 5S, Kaizen …tại Nhà máy.
- Đề xuất các dự án cải tiến cho Nhà máy.

Công tác quản lý hệ thống chất lượng:
- Tham mưu, xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng
- Rà soát hệ thống văn bản QLCL hiện hành, cập nhật, chuẩn hóa tài liệu (quy trình, quy định, biểu mẫu…) và làm thủ tục ban hành.
- Đào tạo các quy trình, tiêu chuẩn ISO cho Nhà máy
- Đánh giá nội bộ, lập báo cáo sau đánh giá, theo dõi cải thiện, các hành động khắc phục phòng ngừa.
- Tổ chức và tiếp đoàn đánh giá chứng nhận.

Kiểm soát quy trình sản xuất
- Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào/ đầu ra.
- Giám sát các thông số kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, quá trình sản xuất theo các công đoạn của công nhân.
- Phân loại, đánh giá chất lượng, phát hiện các sản phẩm, bán phẩm không đạt tiêu chuẩn và yêu cầu sửa chữa.
- Ký xác nhận lô sản phẩm đạt yêu cầu.

Công tác tiêu chuẩn hóa và chứng nhận sản phẩm:
- Làm thủ tục công bố áp dụng tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm.
- Liên hệ làm việc với cơ quan chứng nhận, tổ chức thử nghiệm/ kiểm định sản phẩm...liên quan đến việc quản lý hệ thống.

Công tác quản lý hệ thống môi trường, an toàn, vệ sinh lao động
- Thiết lập, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý môi trường trong nhà máy
- Kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường (định kỳ hoặc đột xuất).
- Phối hợp với P.HCNS làm việc với các cơ quan quản lý môi trường (Cơ quan y tế dự phòng, Sở Tài nguyên môi trường, Cục Cảnh sát môi trường….).

Và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

- Contact Person: Nguyễn Phạm Diễm Thúy
- Email: *******@nicvn.com
- Tel: (84-28) 3824 4988 (Ext: 215)
- Mobile: 0338090886

Apply Job

28 ngày trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.