Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên MyWork

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật (partime)

Nhà Hàng Raku - Hồ Chí Minh

Bán thời gian, Tạm thời/thời vụ

Xem thêm thông tin »

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật (partime)

Nơi làm việc:

Loại hình công việc: Bán thời gian tạm thời

Mức lương: 3,000,000 - 5,000,000 VND (Có phần trăm hoa hồng)

MyWork - 9 tháng trước