Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên MyWork

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật (partime)

Nhà Hàng Raku Hồ Chí Minh

Bán thời gian, Tạm thời/thời vụ

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật (partime)

Nơi làm việc:

Loại hình công việc: Bán thời gian tạm thời

Mức lương: 3,000,000 - 5,000,000 VND (Có phần trăm hoa hồng)

MyWork - 12 tháng trước