Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Nhân Viên Phụ Trách Đánh Giá Nhà Máy/ Factory Evaluation & Compliance

CÔNG TY CRYSTAL APPAREL LIMITED Hải Phòng
* Làm việc tại HƯNG YÊN / PHỦ LÝ -HÀ NAM/ KCN TÂN LIÊN – HAI PHÒNG
- môi trường thân thiện, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ tốt.

* Công việc:
- Thiết lập và duy trì hệ thống của nhà máy
- Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng kiểm xưởng , kinh nghiệm về đánh giá chất lượng nhà máy và trách nhiệm xã hội
- Hiểu biết rõ về Luật lao Động, Luật Bảo vệ môi trường, Qui định Phòng cháy chữa cháy, Luật Bảo Hiểm Xã Hội
- Ưu tiên những ứng viên đã từng làm việc tại Better work

* Job Description
- To work along with factories people and the person incharge in Head office.
- To make weekly schedule.
- Review to manufactory process, focus on quality control in detail including product safety procedure to follow each buyer standard
- Work with factory to get improvement.
- Report to head office about compliance and evaluation status of each factory.
- Accompany auditor to factory.
- Work factory people to make corrective action plan for buyer’ review.
- Cooperate with other duties if being assigned by the person incharge in head office.
- Inspect finished garments

VietnamWorks - 4 tháng trước