Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Nhân Viên Phụ Trách Đánh Giá Nhà Máy/ Factory Evaluation & Compliance

CÔNG TY CRYSTAL APPAREL LIMITED Hải Phòng
* Làm việc tại HƯNG YÊN / PHỦ LÝ -HÀ NAM/ KCN TÂN LIÊN – HAI PHÒNG
- môi trường thân thiện, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ tốt.

* Công việc:
- Thiết lập và duy trì hệ thống của nhà máy
- Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng kiểm xưởng , kinh nghiệm về đánh giá chất lượng nhà máy và trách nhiệm xã hội
- Hiểu biết rõ về Luật lao Động, Luật Bảo vệ môi trường, Qui định Phòng cháy chữa cháy, Luật Bảo Hiểm Xã Hội
- Ưu tiên những ứng viên đã từng làm việc tại Better work

* Job Description
- To work along with factories people and the person incharge in Head office.
- To make weekly schedule.
- Review to manufactory process, focus on quality control in detail including product safety procedure to follow each buyer standard
- Work with factory to get improvement.
- Report to head office about compliance and evaluation status of each factory.
- Accompany auditor to factory.
- Work factory people to make corrective action plan for buyer’ review.
- Cooperate with other duties if being assigned by the person incharge in head office.
- Inspect finished garments

VietnamWorks - 8 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xing vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.