Link to App StoreLink to Play Store

Senior Investment Staff - Construction/ Nhân viên phòng Đầu tư - ngành Xây dựng

RGF VNHà Nội
17 ngày trước, từ RGF VN
Job Detail

・Theo dõi, quản lý các khách hàng & công nợ của công ty dự án bất động sản.・Hỗ trợ Manager quản lý các công việc của dự án như tiến độ bán hàng, sổ sách, tài chính...・Hỗ trợ Manager tìm kiếm và đàm phán các dự án mới.・Các công việc khác liên quan khác theo yêu cầu.

・Tốt nghiệp Đại học trở lên・Giới tính: Bất kì・Tuổi: 25-30・Ngoại ngữ: Tiếng Nhật tương đương N2 (giao tiếp tốt) hoặc tiếng Anh giao tiếp thương mại・Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên Đầu tư


・Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về kế toán hoặc tài chính
・Có kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản hoặc ngày xây dựng.
・Có kinh nghiệm làm việc trong công ty Nhật

Add to cart

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.