Tên việc làmĐịa điểm

Nhân viên Nhân sự

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Giải Pháp Nhân Lực Bpo Hồ Chí Minh

Toàn thời gian

Theo dõi việc chấm công, tổng kết mỗi tháng, gởi Nhân viên tính lương
Thu nhận giấy Nghỉ ốm, Nghỉ tai nạn gởi nhân viên tính lương
Quản lý phép năm của toàn thể nhân viên
Hỗ trợ thực hiện công tác phúc lợi.
Tìm kiếm, liên hệ với các nguồn cung cấp nhân lực hoặc nơi đăng tuyển khi có nhu cầu tuyển dụng (báo chí, headhunters, internet, …)
Đảm bảo việc tuyển dụng được thực hiện theo quy trình hiện hành, tuyển chọn hồ sơ và phỏng vấn ứng viên
Tổng hợp, báo cáo kết quả phỏng vấn và chuyển hồ sơ của các ứng viên đạt yêu cầu cho Cấp Trưởng liên quan và thông báo ứng viên không đạt yêu cầu (hình thức : Thư, điện thoại, …), lập file lưu giữ những ứng viên tiềm năng
Đào tạo nhân viên mới, nhân viên thử việc, công nhật và đảm bảo thực hiện đúng theo quy trình đào tạo
Cập nhập dữ liệu, thông tin nhân viên vào hệ thống

Tuyển dụng - khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.