Tên việc làmĐịa điểm

Nhân Viên Kinh Doanh - Executive Sale & Marketing

Khách Sạn Pearl River Hải Phòng

Toàn thời gian

 • Khách Sạn Pearl River
 • Km 08 Đường Phạm Văn Đồng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng, Việt Nam
 • Lương: Thương lượng MONTH
Mô tả chi tiết công việc

- Strengthen the hotel positioning in the market effectively and utilize its resources to maximize hotels exposure and usage. Achieve its goal of securing new markets for the various hotel outlets and services offered. Increase overall operating profits for the hotel and its operation.
- Thực hiện hiệu quả việc tăng cường và sử dụng nguồn lực của mình để tối đa hóa thị trường tiếp xúc và sử dụng khách sạn. Đạt được mục tiêu mở rộng thị trường mới đối với các hạng mục và dịch vụ khác nhau của khách sạn. Tăng lợi nhuận hoạt động tổng thể và hoạt động của khách sạn.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Work Experience: At least two years experience as a Sales and Marketing Executive.
- Preferably in the hospitality industry.
- Ability to work in a computer based, multi-task environment.
- Must be able to work independently with little supervision, as well as have the ability to consider, evaluate and make sound business decisions regarding financial related questions.
- Must be familiar with laws, regulations and generally accepted Sales and Marketing principles within the country.
------------
- Kinh nghiệm: Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm tại vị trí Nhân viên kinh doanh.
- Ưu tiên trong lĩnh vực Khách sạn.
- Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo, môi trường nhiều nhiệm vụ.
- Phải có khả năng làm việc độc lập với kỹ năng giám sát cũng như kỹ năng xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định với các câu hỏi liên quan tới tài chính.
- Đã làm quen với luật, quy định và những điều khoản kinh doanh đã được chấp thuận trong nước.

Mô tả
 • Ngành nghề việc làm:
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Nơi làm việc:
 • Trình độ học vấn: Cử nhân
 • Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Tuổi: 22-30
 • Giới tính: Nam/Nữ
Thông tin liên hệ
 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Please send your application by online, email or direct to
  - Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp tại công ty

 • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự
 • Địa chỉ: Km 08 Đường Phạm Văn Đồng , Quận Dương Kinh , Hải Phòng, Việt Nam

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ngày gởi: 09/09/2019 2019-09-09 Ngày hết hạn: 24/10/2019 2019-10-24T24:00+07:00

Tags

Tiếng Anh Nhân Viên Kinh Doanh Quận Dương Kinh

CareerLink.vn - 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.