Tên việc làmĐịa điểm

Nhân viên Kỹ thuật - Kỹ sư (Lương từ 20 Triệu)

Hồ Chí Minh

Toàn thời gian

a/ Lắp đặt:

- Nhận thông báo đi lắp đặt từ thư ký, Điều phối viên, hoặc BGĐ

- Tiến hành liên lạc với khách hàng để thỏa thuận thời gian và địa điểm lắp

- Tự lên kế hoạch lắp đặt, yêu cầu xuất hàng để kiểm tra số lượng theo hợp đồng và các yêu cầu hỗ trợ khác như phương tiện vận chuyển, nhân sự hoặc công tác phí nếu phải lắp đặt xa trên 1 ngày.

- Tiến hành kế hoạch lắp đặt, lấy biên bản bàn giao và gửi biên bản nghiệm thu cho khách hàng.

- Nộp lại phiếu công tác, biên bản bàn giao và nghiệm thu có đầy đủ chữ kỹ của các bên.

b/ Bảo trì:

- Nhận thông báo danh sách HĐ bảo trì và thiết bị cần được bảo trì từ thư ký, điều phối viên hoặc BGĐ theo tình hình từng quí.

- Lên kế hoạch và liên lạc với KH thỏa thuận thời gian và địa điểm bảo trì thiết bị, căn cứ theo hạn chót hoàn tất HĐ bảo trì của từng quí.

- Tiến hành bảo trì theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất (STP nếu có)

- Trường hợp đi bảo trì xa, cá nhân sẽ tự đề nghị các yêu cầu cần thiết để hoàn thành việc bảo trì đúng thời hạn

- Nộp lại phiếu công tác và các bảng đánh giá kỹ thuật hoặc thông số , thiết bị có liên quan (Data sheet nếu có)

c/ Sửa chữa:

- Nhận thông báo từ thư ký, điều phối viên, BGĐ hoặc khách hàng về sự cố

- Liên lạc kiểm tra sự cố và thỏa thuận với khách hàng thời gian địa điểm thích hợp có tham khảo với các thành viên khác, điều phối viên hoặc BGĐ. Ưu tiên cho khách hàng có HĐ bảo trì.

- Tiến hành kiểm tra sự cố, khắc phục sự cố, tùy tình hình mà cá nhân hoặc gửi yêu cầu báo giá sửa chữa cho khách hàng (nếu cần thay thế phụ kiện và khách hàng tự chịu phí), hoặc yêu cầu xuất kho phụ kiện thay thế tùy khách hàng có hợp đồng bảo trì có bao gồm phụ kiện thay thế hay ko, sau khi tiếp nhận phụ kiện sẽ tiến hàng sửa chữa.

- Nộp lại phiếu công tác, phụ kiện hỏng, biên bản nghiệm thu (nếu có) với đầy đủ chữ ký của các bên.

d/ Tập huấn kỹ thuật hoặc công tác đặc biệt trong và ngoài nước:

- Nhận thông báo từ điều phối viên, thư ký hoặc BGĐ lịch đi công tác đặc biệt hoặc tập huấn kỹ thuật

- Tiến hành các thủ tục cần thiết (Yêu cầu phương tiện vận chuyển, công tác phí, hộ chiếu, giấy thông hành…) cũng như chuẩn bị hành lý cá nhân cho chuyến công tác hoặc tập huấn nước ngoài.

- Nộp lại bằng cấp, chứng chỉ tập huấn cho phòng nhân sự, phiếu công tcas có chữ ký của điều phối viên hoặc cấp có thẩm quyền cao hơn (nếu có yêu cầu)

e/ Hỗ trợ kỹ thuật:

- Nhận thông báo từ thư ký, điều phối viên, BGĐ hoặc khách hàng yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

- Liên lạc đối tác, khách hàng hoặc đồng nghiệp ở các bộ phận khác của công ty để thỏa thuận thời gian, địa điẻm và phương cách hỗ trợ

- Lên kế hoạch và yêu cầu các hỗ trợ khác từ công ty như phương tiện vận chuyển, công tác phí cho trường hợp đi xa trên 1 ngày.

- Tiến hành hỗ trợ theo yêu cầu.

- Nộp lại phiếu công tác hoặc các giấy tờ có liên quan (nếu có) với đầy đủ chữ ký của đối tượng yêu cầu hỗ trợ hoặc của điều phối viên hoặc cấp có thẩm quyền cao hơn.

- Mức lương: Từ 20 triệu

- Chế độ đãi ngộ, phúc lợi tốt

- Nghỉ thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước

- Lương ngoài giờ, Lương 13, BHXH, YT, TN

- Du lịch hàng năm

- Hàng năm được cử đi đào tạo tập huấn ở nước ngoài

- Lương Tháng 13; thưởng Lễ, Tết theo quy định; Chế độ phúc lợi theo quy chế

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội đào tạo trong, ngoài nước và thăng tiến

TopCV - 26 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.