Link to App StoreLink to Play Store

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công ty cổ phần Coninco 19Hà Nội
Toàn thời gian
15 ngày trước, từ JobStreet Vietnam
  • Kiểm tra, hạch toán, theo dõi nghiệp vụ phát sinh.
  • Kiểm tra, thực hiện các báo cáo thuế hàng quý, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.
  • Sắp xếp đóng sổ chứng từ theo hướng dẫn của Quản lý và nhân viên Bộ phận kế toán.
  • Cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của Quản lý vào File cứng và phần mềm kế toán Misa
  • Các công việc khác theo sự phân công của KT trưởng và Ban GĐ..
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.