Tên việc làmĐịa điểm

Nhân Viên Kế Toán Tài Sản

7-Eleven Quận 3, Hồ Chí Minh

Toàn thời gian

Nhân viên Kế toán Tài sản sẽ thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến việc quản lý tài sản, công cụ dụng cụ một cách hiệu quả. Thực hiện việc quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ từ khâu mua mới đến khi TSCĐ, CCDC được thanh lý. Tính toán, phân bổ chi phí khấu hao, chi phí trả trước và hạch toán vào hệ thống kế toán.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 1. Tạo mã theo dõi Tài sản, công cụ dụng cụ. Thực hiện ghi chép, hạch toán vào Hệ thống kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tăng giảm TSCĐ, CCDC theo quy định của Cơ quan Nhà nước và chính sách Công ty.

 2. Giám sát và kiểm tra việc dán nhãn TS của các phòng ban theo đúng quy định của Công ty.

 3. Thực hiện và kiểm tra việc phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định trên hệ thống kế toán và ghi nhận, phân bổ chi phí trả trước theo đúng quy định.

 4. Triển khai công tác kiểm kê định kỳ Tài sản ( 6 tháng hoặc cuối năm) trên toàn hệ thống. Lập báo cáo kiểm kê, cập nhật kết quả kiểm kê, đề xuất xử lý kiểm kê toàn hệ thống.

 5. Lập báo cáo theo dõi tình hình biến động TSCĐ hoặc các báo cáo phân tích khác theo yêu cầu của cấp quản lý

 6. Phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý các vấn đề về quản lý TSCĐ, CCDC

 7. Phối hợp làm việc với Kiểm toán, Cơ quan ban ngành về các vấn đề liên quan đến TSCĐ, CCDC

 8. Trực tiếp làm việc với Công ty Bảo hiểm Tài sản về hợp đồng Bảo hiểm tài sản. Theo dõi, cập nhật, danh mục tài sản cần mua bảo hiểm.

 9. Tham gia xây dựng cải tiến chính sách, quy trình quản lý tài sản.

 10. Lưu trữ chứng từ kế toán mục tài sản một cách khoa học và hợp lý.

 11. Hỗ trợ công việc của nhóm và tuân thủ đúng chỉ dẫn của Nhóm trưởng.

 12. Hỗ trợ thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán 

 2. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về kế toán tài sản. 

 3. Có kiến thức về phần mềm SAP là một lợi thế 

 4. Có khả năng tốt trong việc xử lý và quản lý dữ liệu 

 5. Có khả năng làm việc tỉ mỉ chi tiết 

 6. Có thể nói và viết tiếng Anh

khoảng 1 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.