Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuổi Trẻ Online

Nhân viên Kế toán kiêm Hành chính

Annam Group Kiên Giang

SALES SUPPORT ADMINISTRATOR

 • Truy xuất dữ liệu từ hệ thống phần mềm quản lý, và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cấp trên. Hỗ trợ phòng kinh doanh cũng như hỗ trợ Trưởng Nhóm những công việc hành chánh văn phòng, hỗ trợ đội ngũ bán hàng liên quan đến số liệu.
 • Thực hiện các báo cáo bán hàng đỊnh kỳ của kênh MT & GT (tuần, tháng, quý) và những báo cáo được yêu cầu bởi cấp trên, các báo cáo doanh thu, thưởng doanh số, báo cáo chỉ tiêu doanh số hàng tháng/hàng năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của Trưởng Nhóm
 • Theo dõi đơn hàng phát sinh trong ngày của khách hàng kênh MT & GT và thông báo đến các bộ phận liên quan để lên đơn hàng cho khách.
 • Soạn thảo/lưu trữ văn bản, hợp đồng với khách hàng. Xử lý, lưu trữ chứng từ phát sinh trong quá trình hoạt động của bộ phận.
 • Làm việc với các phòng ban khác như bộ phận marketing/kế toán/Chăm Sóc Khách Hàng/Kho nhằm hỗ trợ tối đa thỏa mãn nhu cầu khách hàng cũng như giúp cho công việc hành chánh của phòng kinh doanh được thực hiện trôi chảy.
 • Hỗ trợ Trưởng Nhóm trong các công việc hành chánh văn phòng (khi được yêu cầu).

ACCOUNTANT

 • Theo dõi hàng hóa nhập hoặc ký gửi từ Công ty mẹ hoặc các Chi nhánh khác, khách hàng trả lại hàng hóa (nếu có); Theo dõi, tập hợp và quản lý toàn bộ chứng từ nhập hàng hóa, chứng từ vận chuyển hàng hóa có liên quan để ghi nhận và hạch toán kế toán trên hệ thống và lưu trữ chứng từ
 • Theo dõi xuất hàng hóa cho khách hàng hoặc cho các Chi nhánh, xuất trả hàng hóa cho công ty mẹ; Tập hợp toàn bộ chứng từ gốc để đối chiếu và lưu trữ có liên quan
 • Cập nhật trên hệ thống theo dõi và quản lý hàng hóa công ty;
 • Hạch toán kế toán hàng hóa vào software thuế theo quy định và hệ thống công ty
 • Lập báo cáo kho hàng hóa theo quy định kế toán và theo các template
 • Tham gia kiểm kê kho hàng hóa định kỳ
 • Theo dõi đơn hàng bán và xuất hóa đơn GTGT; Theo dõi và xử lý cho các đơn hàng, hóa đơn GTGT cho đến khi xong việc; Lưu trữ và gửi hóa đơn định kỳ về cho công ty mẹ
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để tổng hợp báo cáo thuế hằng tháng
 • Lập báo cáo bán hàng hóa, báo cáo hàng trả lại vào cuối tháng theo template để báo cho công ty mẹ; Theo dõi hóa đơn GTGT công ty mẹ bán hàng cho Chi nhánh hằng tháng để tổng hợp báo cáo thuế
 • Lập báo cáo hàng hóa khuyến mại, tặng, cho (nếu có) trong tháng phát sinh để báo cáo công ty mẹ theo quy định
 • Theo dõi toàn bộ chứng từ gốc và trình duyệt chi trả theo quy định các chi phí bán hàng, chi phí quản lý phát sinh tại Chi nhánh hằng tuần; Hạch toán kế toán vào sổ sách và hệ thống theo quy định; Lưu trữ và gửi hóa đơn định kỳ về cho công ty mẹ
 • Các công việc kế toán khác theo đề nghị của quản lý
 • Nhập dữ liệu liên quan công việc vào hệ thống AX: các loại chi phí và theo dõi sổ quỹ TM và ngân hàng.
 • Các hoạch toán liên quan đến P&L và balance sheet.
 • Các hoạch toán liên quan đến đơn hàng: hợp đồng bán hàng, tạo đơn hàng, chiết khấu,,…
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và cập nhật công nợ.
 • Theo dõi đối chiếu hàng tồn kho thực tế và hệ thống AX
 • Lưu trữ chứng từ theo nguyên tắc kế toán và chịu trách nhiệm giải trình khi có kiểm tra.
 • Các công việc phát sinh theo yêu cầu.
 • 2 năm kinh nghiệm trong ngành tiêu dùng nhanh
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học
 • Kỹ năng hành chánh văn phòng và kế toán
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành tiêu dùng nhanh
 • Kĩ năng phân tích số liệu tốt
 • Tiếng Anh: từ trung bình trở lên
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Annam Group has become the premier company in food service and beverages in Vietnam, operating ventures in both retail and wholesale fields.
Additionally, the Annam Group imports & distributes famous cosmetics and industrial hospitality equipment brands.
Our success can be attributed to many factors including:
- Our ability to understand our clients’ expectations. Specifically, we assist companies to establish their brands and define their marketing strategies for the Indochine market.
- Our mix of Vietnamese and Western management gives us the diverse leadership necessary to be effective in Vietnam.
- Our quality focus. We ensure quick custom’s clearances, climate controlled transportation and storage, safe and healthy working conditions.
- An Indochine network encompassing North, Central and South Vietnam, Laos and Cambodia...

Thu gọn
Tuổi Trẻ Online - khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.