Link to App StoreLink to Play Store

Nhân Viên Kế Toán Tài Sản Và Lương - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội (Cạnh Trường Đh Thành Đô)

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim CươngHà Nội
Toàn thời gian
29 ngày trước, từ MyWork

- Thực hiện kiểm tra chứng từ lương và các khoản trích theo lương

- Hạch toán đầy đủ và chính xác lương và các khoản trích theo lương vào phần mềm kế toán

- Kiểm tra chứng từ tài sản hợp lệ theo quy định.

- Cập nhật tăng, giảm TSCĐ. Xác định thời gian khấu hao TSCĐ theo quy định

- Kiểm kê tài sản cố định định kỳ và phát sinh với các phòng ban liên quan

- Cung cấp thông tin số liệu lương, bảo hiểm và tài sản khi có yêu cầu

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi rõ hơn trong buổi phỏng vấn

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.