Link to App StoreLink to Play Store

Nhân Viên Kế Toán - Tiếng Anh Trung Cấp

ICONIC Co,.Ltd.Bình Dương
Toàn thời gian
2 ngày trước, từ iconicJob
  • Cân bằng số dư tài khoản séc (tiền mặt nhỏ)
  • Xuất hóa đơn, ghi nợ và thanh toán
  • Duy trì hồ sơ tài chính một cách chính xác, ghi lại hoạt động kinh doanh đến và đi- Đảm bảo việc theo dõi và ghi chép tài khoản một cách chính xác
  • Xử lý bảng lương của công ty
  • Chuẩn bị lãi và lỗ
  • Trả lời điện thoại và đọc / gửi email cho khách hàng
  • Gặp gỡ và chào hỏi khách hàng khi họ đến văn phòng
  • Rút ngắn cuộc họp / photocopy / nộp hồ sơ và các công việc hành chính khác
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.