Link to App StoreLink to Play Store

Nam nhân viên kế hoạch sản xuất - KCN Đình Vũ

Vieclambank.comHải Phòng
14 ngày trước, từ Vieclambank.com
 • Nam nhân viên kế hoạch sản xuất - KCN Đình Vũ
  • Hải Phòng
  • Địa điểm

   Mức lương Khoảng

  28/04/2021 - 12/06/2021

  Ứng tuyển
  Mô tả
   *This position is responsible for planning the factory's production strategies, schedules and operations./ Vị trí này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất và vận hành của Nhà máy.
   "* Planning lubricating oil blending schedules monthly, weekly and daily according to finished products reqirements, orders to be filled,
   delivery dates and all other necessary information and revising it to ensure maximum efficiency./ Lập kế hoạch pha trộn dầu hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày theo yêu cầu của sản phẩm, của đơn hàng, giao hàng đúng hạn dựa trên các thông tin cần thiết khác và kiểm soát thông tin đảm bảo hiệu quả cao nhất."
   * Planning receiving schedules of base oil, additives and other manufacturing materials./ Lập kế hoạch nhận dầu gốc, phụ gia và các nguyên vật liệu khác của nhà máy.
   * Confirming data management of product in warehouse and receiving purchase order./ Xác nhận việc quản lý dữ liệu sản phẩm trong kho và việc nhận đơn đặt hàng.
   * Control production progress, research and improve production technic./ Quản lý công đoạn sản xuất, nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật sản xuất.
   * Managing cost, manufacturing statistic/ Quản lý chi phí, thống kê sản xuất.
   * Plannning long-term manufacturing schedule and adjusting it as necessary./ Lập kế hoạch sản xuất dài hạn và điều chỉnh nếu cần thiết.
  Yêu cầu chung
   * Bachelor’s Degree from four year college or university/ Bằng cử nhân 04 năm đào tạo cao đẳng hoặc đại học
   * Experience about chemical plant, utility plant operation is better./ Ưu tiên có kinh nghiệm về hóa chất, về vận hành nhà máy tiện ích.
   "* Ability to communicate verbally to individuals and groups and to read, analyze general business documents and to write business
   correspondence and procedure manuals in Vietnamese and English/Japanese./ Có khả năng giao tiếp trực tiếp tới từng cá nhân và nhóm; đọc và phân tích tài liệu kinh doanh tổng hợp, viết thư tín thương mại và quy trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật."
  Yêu cầu về ngoại ngữ
  • Tiếng Anh

  Quyền lợi

  Thời gian làm việc
  THÔNG TIN CÔNG TY

  Lĩnh vực hoạt động: 

  Số nhân viên: 

  CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

  Cù Thùy Linh

CÁC VIỆC LÀM KHÁC MÀ TƯ VẤN NÀY ĐANG TUYỂN DỤNG

  • Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh

   28/04/2021 - 31/05/2021

  • Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • ・ Go to HEAD to conduct sales activities such as sales talks and seminars.
   ・ Go to the repair shop / spare parts of the responsible provinces, develop new customers and maintain existing customers.
   ・Provide sales promotion support such as product explanation to visitors at events.
   ・Create daily reports , weekly reports, presentation documents for customers, etc.

  • Hải Phòng

   27/04/2021 - 31/05/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • 1) Quản lý tốt hoạt động PO kịp thời (PR đến PO, PO không được xác nhận, Po quá hạn);
   2) Theo dõi và đóng các đơn hàng kịp thời.
   3) Theo dõi IQC / VQA bị từ chối kịp thời
   4) Theo dõi và đóng các đơn mua hàng gia công đúng thời hạn

  • Hải Phòng

   20/04/2021 - 27/05/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 10.000.000 - 14.000.000 VND

  • - Giao tiếp thành thạo tiếng trung: 4 kỹ năng
   - Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng, thông thạo AutoCAD, UG, Pro-e và các phần mềm kỹ thuật khác

  • Hải Phòng

   15/04/2021 - 27/05/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 12.000.000 - 18.000.000 VND

  • - Nữ
   - Có kinh nghiệm trong công việc QA
   - Giao tiếp thành thạo tiếng Trung: 4 kỹ năng
   - Hiểu lưu trình quản lý và kiểm tra chất lượng

  • Hải Phòng

   14/04/2021 - 31/05/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Khoảng

  • This position is responsible for relating to factory's logistics./ Vị trí công việc này chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hoạt động kho vận của nhà máy.
   * Making customs clearance for import - export products/ Thông quan xuất nhập khẩu.
   * Ordering import/ Đặt hàng nhập khẩu.
   * Arranging for shipping to outside warehouse/ Sắp xếp xuất hàng đến các kho bên ngoài.

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.