Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Hoa Sen

NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM

Hoa Sen Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Biên chế

1, Hỗ trợ, duy trì sự hoạt động ổn định cho phần mềm của Tập đoàn và Chi nhánh/Cửa hàng.

 • Quản lý các phần mềm của Công ty.
 • Thực hiện các công việc liên quan về phần mềm cho Công ty mẹ và các Công ty con.
 • Tổ chức các công tác kiểm tra định kỳ như nâng cấp phần mềm ứng dụng, kiểm tra lỗi.
 • Thực hiện công tác hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ cho các phòng ban và Chi nhánh/Cửa hàng của Công ty liên quan đến việc sử dụng phần mềm.

2, Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình triển khai phát triển phần mềm.

 • Đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định.
 • Kết hợp với các Phòng/Ban khác thực hiện phát triển phần mềm mới hoặc nâng cấp các chức năng cho phần mềm hiện tại.
 • Báo cáo thường xuyên cho Trưởng/Phó Phòng Công nghệ thông tin.

3, Tham mưu, đóng góp ý kiến trong lĩnh vực chuyên môn.

 • Tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm trong Công ty.
 • Tham mưu trong việc xây dựng và tăng cường tối ưu sử dụng phần mềm.
 • Nam - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có kiến thức tổng quát và am hiểu về Quản trị mạng, bảo mật thông tin Microsoft (Active Directory, Exchange, Sharepoint, Server, IIS, FTP,...), Netwworking (TCP/IP, WAN, Internet,...).
 • Có kiến thức về IIS, Apache, Window, FTP, Centos, Web Security,...
 • Có kinh nghiệm trong phát triển phần mềm.
 • Hiểu biết và làm việc tốt với các ngôn ngữ lập trình như: C#, PHP, ASP/ASP.NET, Crystal report, Node JS, Java,...
 • Hiểu biết các cơ sở dữ liệu: MSSQL Server, MySQL, PostgreSQL.
 • Có khả năng viết tài liệu hướng dẫn và thiết kế các phần mềm ứng dụng.
 • Hiểu biết về kiểm tra và đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi đưa vào sử dụng.
 • Có khả nawg lập trình tốt và tư duy khoa học.
 • Có tư duy tốt, khả năng tự nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới.
 • Thông minh, sáng tạo, sẵn sàng tự học hỏi và nghiên cứu những công nghệ mới.
 • Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính và làm việc trong các ngày nghỉ.
khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.