Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Iconic

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Iconic Khánh Hòa
 • Điều phối và hỗ trợ tất cả công việc liên quan đến tiền khai trương để đảm bảo tất cả công việc được sắp xếp ổn thỏa.
 • Thiết lập các tập lưu trữ thông tin bằng cách nhập liệu và cập nhật các đầu mục.
 • Gắn nhãn tất cả các tệp và thư mục theo thứ tự bảng chữ cái.
 • Theo dõi công việc hằng ngày. Sao chép ghi chú theo ngày cụ thể và lưu trữ trong tệp theo ngày.
 • Liên kết và theo dõi tất cả các cuộc hẹn, các cuộc họp, và đào tạo để đảm bảo rằng lịch trình được đăng nhập, truy tìm và nhắc nhở tất cả người có liên quan.
 • Chuẩn bị các tệp, thư mục, thông tin và các tài liệu liên quan phù hợp cho từng cuộc họp.
 • Cập nhật tệp mới và lưu trữ tệp cũ theo thứ tự chủ đề, ngày và năm trong kho lưu trữ.
 • Dành thời gian, kiểm tra chính xác và trình bày trước khi điều phối và nhập liệu theo quyết định của người giám sát.
 • Xử lý các cuộc gọi đến và thông tin, lấy tất cả các thông tin liên quan và chuyển giao cho nhân viên liên quan.
 • Thu thập tài liệu, sắp xếp theo thứ tự ngày thích hợp.
 • Đảm bảo ghi chú biên bản cuộc họp được gửi ra trong vòng 48 tiếng.
 • Gửi fax và email.
 • Lưu giữ hồ sơ chi phí đi lại và cập nhật lịch trình du lịch.
 • Gửi mail, thư với nội dung, phong bì phù hợp với người nhận…
 • Đảm bảo các báo cáo hàng tháng và cuối tháng được hoàn thành đúng thời hạn.
 • Tổ chức các cuộc họp nhân viên, họp đầu ngày, và những cuộc họp liên quan khác và đào tạo được chỉ định bởi cấp trên theo yêu cầu của công ty.
 • Cập nhật thông tin và dữ liệu đến các bộ phận liên quan.
 • Làm việc và liên hệ với các phòng ban để đảm bảo rằng chỉ tiêu đề ra được hoàn thành.
 • Cập nhật và chào đón các nhân viên mới trong tổ chức thuộc bộ phận nào.
 • Phối hợp với Nhân sự cho bất kỳ vấn đề nào bao gồm tuyển dụng, đánh giá hiệu suất và cập nhật hướng dẫn quản lý khác.
 • Chịu trách nhiệm về danh sách phòng ban và thời gian trả lương trong hệ thống nhân sự.
10 tháng trước
Lưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.