Tên việc làmĐịa điểm

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - An Toàn Lao Động

Công Ty Cổ Phần Him Lam Mộc Dũng Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Toàn thời gian

* Công tác An toàn lao động:
- Thiết lập và kiểm soát các quy định về An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, 5S, PCCC theo quy định của Pháp luật và của Công ty.
- Xây dựng, cập nhật nội quy, quy định, quy trình về An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, 5S, PCCC tại nhà máy đảm bảo thực hiện đồng bộ theo quy chuẩn đồng nhất giữa các Bộ phận. Duy trì thực hiện các quy trình, quy định đảm bảo việc thực hiện ở các bộ phận theo quy định, quy trình được cập nhật mới nhất.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, 5S, PCCC tại các bộ phận theo quy định Pháp luật và của Công ty.
- Tổ chức các buổi huấn luyện, tập huấn An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, 5S, PCCC cho đội ngũ cán bộ & công nhân định kỳ tại nhà máy. Đảm nhiệm vai trò là người hướng dẫn huấn luyện chính trong các lớp huấn luyện thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình.
- Kiểm tra, giám sát việc ghi chép các hồ sơ nhật ký về an toàn lao động tại các bộ phận thuộc nhà máy. Xây dựng, cập nhật, cải tiến bộ mẫu biểu cần thiết trong vai trò, trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất được an toàn, hiệu quả.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất các trường hợp có liên quan đến An toàn vệ sinh lao động, Môi trường, 5S, PCCC cho Giám đốc/Phó Giám đốc sản xuất, Trưởng phòng HCNS, Ban lãnh đạo Công ty tùy theo mức độ. Báo cáo điều tra và phân tích đầy đủ về các trường hợp có Tai nạn lao động, mất an toàn vệ sinh nơi làm việc, đề xuất biện pháp khắc phục.
- Tổng hợp và đề xuất với Cấp trên giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra.
- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị bảo hộ, an toàn lao động, theo dõi giám sát việc thực hiện
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong công tác hỗ trợ đăng ký, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO, 5S…
* Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng:
- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng và Ban lãnh đạo.
- Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng các đơn vị khác tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch.
- Lập danh sách, chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng lao động cho các ứng viên đã trúng tuyển.
- Hướng dẫn giới thiệu công nhân viên mới về chính sách, quy định nhân sự của Công ty.
* Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề:
- Tổng hợp nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo cho từng vị trí trình cấp quản lý.
- Đề xuất lựa chọn cơ sở, phương án đào tạo, trực tiếp liên hệ, giám sát chương trình đào tạo.
* Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.
- Tổng hợp bảng công , lập bảng tính lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động chuyển phòng Kế toán thanh toán.
- Theo dõi và cập nhập vào hệ thống các thay đổi nâng hạ lương của ngưòi lao động.
- Định kỳ tổng hợp thông tin, phân tích và đề xuất các điều chỉnh về lương, thưởng và đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động và điều kiện thực tế của Công ty trình lãnh đạo.
- Cùng quản lý phòng lập kế hoạch tiền lương hàng năm trình Tổng giám đốc phê duyệt.
* Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại các đơn vị theo quy định:
- Tham gia xây dựng hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công vịêc.
- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện hệ thống quản trị và đánh giá đúng kế hoạch
- Kiểm tra yêu cầu các đơn vị hoàn thành các mẫu biểu (nếu cần thiết)
- Tổng hợp kết quả đánh giá toàn Nhà máy trình quản lý.
* Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động:
- Theo dõi cập nhập số liệu tăng giảm BHXH, BHYT báo cho Phòng HCNS Công ty hàng tháng.
* Theo dõi cập nhật hồ sơ danh sách lao động
- Theo dõi biến động nhân sự nhà máy, định kỳ thống kê và báo cáo về phòng HCNS cty.
- Trực tiếp dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng xử phạt, chấm dứt Hợp đồng lao động.
- Cập nhập, sắp xếp lưu trữ hồ sơ người lao động theo đúng quy định.
* Thực hiện các công vịêc khác có liên quan theo yêu cầu:
- Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến người lao động.
- Tham gia và hoàn thành đúng kế hoạch các công việc thuộc chức năng HCNS
- Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo theo quy định.

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhân sự An Toàn Lao Động Hành chính nhân sự KCN Quế Võ huyện quế võ

CareerLink.vn - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.