Link to App StoreLink to Play Store

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp - Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Công ty Cổ phần Truyền thông Kim CươngHà Nội
Toàn thời gian
Khoảng 1 tháng trước, từ MyWork

- Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ làm việc của toàn trung tâm và theo dõi về mặt hiện vật đối với tài sản, công cụ lao động...
- Thực hiện tổng hợp các báo cáo nghiệp vụ, hệ thống của toàn trung tâm
- Thực hiện các nghiệp vụ về thủ tục, tờ trình của trung tâm theo đúng quy trình/quy định
- Thực hiện các công việc hành chính tại của trung tâm.
- Hỗ trợ các bộ phận liên quan theo y/c của trưởng bộ phận

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.