Tên việc làmĐịa điểm

Nhân viên/ chuyên viên tài chính - kế toán

Tổng Công ty Hòa Bình Minh - Văn phòng Khu vực Miền Nam Đồng Nai

Biên chế

- Thu thập dữ liệu và lập các báo cáo phân tích, kiểm soát tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh.

- Xây dựng các biểu mẫu báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất

- Tiến hành xây dựng mô hình tài chính đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị dưới sự hướng dẫn của trưởng phòng Tài chính;

- So sánh, phân tích, đánh giá giữa thực tế thực hiện với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính

- Lập kế hoạch kinh doanh theo hướng dẫn chỉ đạo của Trưởng phòng Tài chính.

- Dựa trên Kế hoạch kinh doanh được phê duyệt, hướng dẫn lập và tổng hợp Kế hoạch hành động và Kế hoạch ngân sách cho từng bộ phận.

- Lên Kế hoạch ngân sách theo hướng dẫn chỉ đạo của Trưởng phòng Tài chính.

- Cập nhật và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch ngân sách, đảm bảo các kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng theo đúng nguyên tắc đã được phê duyệt từ Trưởng phòng Tài chính.

- Tham gia xây dựng các định mức, hạn mức chi phí phục vụ cho việc lập Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch ngân sách và điều hành hoạt động của Công ty.

- Tham gia xây dựng các hạng mục phân quyền Tài chính-Kế toán và hạng mục phân quyền Tài chính Vận hành.

- Có kiến thức về  tài chính kế toán, tài chính ngân hàng
- Có kỹ năng quản lý, tố chức phối hợp theo đội nhóm.
- Xử lý công việc nhanh chóng và chuẩn xác.
- Biết làm modeling (mô hình tài chính).
- Thành thạo xử lý excel, phân tích, tổng hợp số liệu và đưa ra kết luận
- Biết sử dụng các mô hình NPV, IRR để phận tích và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng dòng tiền
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở các vị trí tương đương

  • Kinh nghiệm: 1 - 3 Năm
Tuổi Trẻ Online - 3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.