Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Hoteljob.vn

Nhân viên công nghệ thông tin (IT Officer)

Khách Sạn Caravelle Hồ Chí Minh
Mô tả công việc:

JOB SUMMARY – TÓM TẮT CÔNG VIỆC

Phạm vi & Mục đích Công việc chính

Manages the day to day technology at Caravelle Saigon. Primary responsibilities include Performs basic “break/fix”requirements, along with regular maintenance and upgradesto the Hotel’s current IT systems to property the mostupdated technology. In addition the position Assiststraining on with technology-based implementations at thepropertyin the Hotel.

Điều hành hằng ngày hệ thống Công Nghê Thông Tin tại Khách sạn Caravelle Saigon. Trách nhiệm chính bao gồm:

Sữa chữa theo yêu cầu, bảo trì và nâng cấp thường xuyên các hệ thống Công nghệ Thông tin (CNTT) cho hiện hữu

của Khách sạn theo công nghệ mới nhất. Đồng thời Hổ trợ việc huấn luyện sử dụng những ứng dụng những công nghê

cơ bản tại Khách sạn

DUTIES & RESPONSIBILITIES – NGHĨA VỤ & TRÁCH NHIỆM

CONFIDENTIALITY – BẢO MÂT THÔNG TIN

- Ensures confidentiality and secures storage of all intellectual property and databases, both hard copy and electronic. Adheres to Caravelle Confidentiality Policy

Đảm bảo tính bảo mật và lưu trữ an toàn tất cả các cơ sở dữ liệu và tài sản trí tuệ, bao gồm cả bản in và bản điện tử. Tuân thủ Chính sách Bảo mật của Caravelle.

 Ensures Hotel, guests and staff information or transactions are kept confidential during or after employment with the Hotel

Đảm bảo các thông tin hoặc giao dịch của Khách sạn, khách và nhân viên được bảo mật trong hoặc sau khi hoàn tất thời gian công tác với Khách sạn

CUSTOMER SERVICE – CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Establishes strong and open rapport with guests, maintaining high quality customer service relationships

Thiết lập quan hệ bền vững và cởi mở với khách, duy trì quan hệ chăm sóc khách hàng chất lượng cao

 Follow the Hotel standards and provide exceptional guest service at all times

Thực hiện các tiêu chuẩn của Khách sạn và luôn cung cấp dịch vụ tuyệt hảo vượt sự mong đợi của khách

 Also provide excellent service to internal customers in other departments as appropriate

Đồng thời hỗ trợ những nhân viên thuộc các bộ phận khác môt cách chu đáo

 Handles all guest and internal customer complaints and inquiries on IT issues in a courteous and efficient manner, following through to make sure problems are resolved satisfactorily

Xử lý các khiếu nại của khách hàng bên ngoài lẫn khách hàng nội bộ cũng như giải quyết các thắc mắc về các vấn đề Công nghệ Thông tin CNTT một cách lịch sự và hiệu quả, theo sátnhằm đảm bảo vấn đề được giải quyết thỏa đáng

HEALTH & SAFETY – SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

 Understands and strictly adheres to the rules and regulations established in the Employee Handbook and the Hotel’s policy on fire, hygiene, health and safety

Hiểu rõ và nghiêm túc tuân thủ các Nguyên tắc và Quy định được ghi trong Sổ tay Nhân viên cũng như các Chính sách và Quy trình của Khách sạn liên quan đến an toàn cháy nổ, vệ sinhvà sức khỏe

 Ensures that all potential and real hazards are reported immediately and rectified

Đảm bảo tất cả các mối nguy tiềm tang và hiện hữu đều được báo cáo và khắc phục kịp thời

 Be fully conversant with all Outlet’s Fire, Emergency and Bomb procedures applied for the Section

Thông thuộc tất cả các quy trình ứng phó liên quan đến Cháy nổ, Trường hợp Khẩn cấp và Bom của Bộ phậnKhâu Dịch vụ

 Ensures that all emergency procedures are rehearsed, implemented and enforced to provide the most secure and safest environment for guests and employees

Đảm bảo tất cả các quy trình ứng phó trong trường hợp khẩn cấp phải được luyện tập, thi hành và áp dụng nghiêm túc nhằm tạo môi trường an toàn và an ninh tuyệt đối cho khách vànhân viên

 Practices safe work habits following Caravelle Health, Safety and Environment policies, maintains procedures to minimize our impact on the environment and prevent pollution

Tuân thủ thói quen làm việc an toàn theo các chính sách về Sức khỏe, An toàn và Môi trường của Caravelle, duy trì những quy trình làm việc giảm thiểu tác động xấu đến môi trường vàngăn ngừa ô nhiễm

 Maintains a healthy work/life balance to maximize effectiveness at work and time with family

Duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân để tối ưu hóa hiệu suất làm việc cũng như thời gian dành cho gia đình

MAIN DUTIES – TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 Managing the Performs IT Technician’s function on a day to day operational basis

Quản lý Thực hiện chức năng hỗ trợ kỹ thuật Công nghệ Thông tin CNTT trên cơ sở trong hoạt động hàng ngày

 Solvinges all problems caused by related to Computer, External Peripherals (Printer, Scanner, UPS,etc)

Giải quyết tất cả các vấn đề sự cố của liên quan đến máy vi tính và thiết bị ngoại vi (như máy in, máy scan, bộ tích điện, v.v…)

 Solving Resolves network matters at basic level

Giải quyết các vấn đề về mạng ở mức cơ bản

 Installsing PC’s hardware and software

Cài đặt phần cứng và mềm của cho các máy trạmPC

 Checks ing and updatinges anti-virus software periodically

Kiểm tra và cập nhật phần mềm diệt vi rút định kỳ

 Solvinges problem at basic level email account problems (at basic level) as when requested

Giải quyết các sự cố tài về khoản thư điện tử (ở mức cơ bản) khi có được yêu cầu

 Assists Problem Solving Internet Access for Guest Room in-house and Banquet/Event guests with Internet Access

Hỗ trợ Xử lý các sự cố truy cập Internet cho phòng Khách phòng và Banquetkhách tham dự Tiệc/Sự kiện trong việc truy cập Internet

 Responsible for PMS and related its databases at basic level, including : Opera, POS, HRM, SUN, MC, Keycard, PABX, Internet system, mMusic, CameraCCTV, eSignage system, etc.at basic level

Chịu trách nhiệm ở mức cơ bản cho về các hệ thống PMS và database cơ sở dữ liệu liên quan của các hệ thống: Opera, POS, HRM, SUN, MC, Keycard, PABX, internet system,Musicnhạc, Ccamera, Signage systembảng thông tin điện tử, v.v.…

OTHER DUTIES – NHƯNG TRÁCH NHIÊM KHÁC

 Maintains high personal standards of timekeeping, always present for duty as scheduled

Duy trì tiêu chuẩn cao về thời gian, luôn có mặt làm việc đúng giờ

 Always willing to learn and willing to teach others

Luôn thể hiện tinh thần cầu thị và sẵn lòng truyền đạt kiến thức cho người khác

 Exercises responsible practices and personal behavior at all times

Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong hành vi và công việc

 Ensures high standards of personal presentation and grooming

Đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chuẩn về diện mạo và trang phục

 Attends training sessions, meetings and othe related activities as required

Tham gia các khóa đào tạo, các cuộc họp và những hoạt động liên quan khác khi được yêu cầu

 Responds to requests to undertake any reasonable tasks and secondary duties and adjusts to changes as dictated by the Hotel and industry

Đáp ứng những yêu cầu phân công công việc hợp lý và trách nhiệm phụ thêm cũng như những thay đổi theo quy định của Khách sạn và ngành

Quyền lợi được hưởng:

• Career development opportunity through training programs

• Competitive salary/ wage

• Annual salary review

• Holiday bonus

• Committed year-end bonus

• Attractive leave day policy – 1,5 days off per week,

plus 15 annual leaves for new hired

• Health care insurance including in/out patient and dental care

• Two duty meals per day

• Uniform with laundry service

• Yearly outing trip

Yêu cầu công việc:

At least 1 year experience in hospitality IT.

Yêu cầu hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến qua Hoteljob.vn hoặc email recruitment @caravellehotel.com 

Địa chỉ: Khách sạn Caravelle Saigon 19-23 Lam Sơn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hoteljob.vn - khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.