Chính thức ra mắt - JobStreet.com với sức mạnh công nghệ Jora - nơi công việc được tìm kiếm dễ dàng và nhanh

chóng hơn bao giờ hết với sự kết hợp của JobStreet và Jora. Tìm ngay!

×
Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuổi Trẻ Online

nhân viên buồng phòng

Sila Urban Living - Hồ Chí Minh

Xem thêm thông tin »

· Provide turn-down service in the afternoon shift for the guest staying daily ( only as hotel)

Thực hiện dịch vụ dọn phòng buổi tối cho khách ở ngắn hạn ( chỉ ở theo dịch vụ khách sạn )

· Clean all departure/ move-out apartments as assigned, and prepare them ready for new arrivals

Làm sạch căn hộ khách đã trả/ dọn đi theo sự đã phân công, và chuẩn bị chúng sẵn sàng cho khách thuê mới.

· Replenish guest supplies and check amenities appropriately

Bổ sung đầy đủ các vật dụng và tiện nghi trong căn hộ cho khách

· Record apartment status in allocated section accurately

Ghi chép chính xác tình trạng các căn hộ tại các tầng được phân công.

· Ensure that tenant receive services as specified by superior, and their requests are promptly and courteously met

Căn cứ hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo khách thuê nhận được đầy đủ các dịch vụ, đồng thời đáp ứng nhanh chóng và nhã nhặn các yêu cầu của khách.

· Report to superior any tenant’s complaint and request in a timely manner

Báo cáo kịp thời các yêu cầu và phàn nàn của khách thuê cho cấp trên.

· Report any damaged or malfunction of the apartments, or any unsual behavior/ activity, situation of the floor to Floor Supervisor.

Báo cáo các hư hỏng, thiệt hại trong căn hộ, cũng như các hành vi/ hoạt động, tình huống bất thường xẫy ra trong khu vực tầng cho người phụ trách.

· Report and submit Lost and Found articles to superior/ clerk during working shift.

Báo cáo và giao nộp các vật dụng khách để quên cho giám sát/ thư ký trong ca làm việc.

· Key, access card received at the beginning of the shift should be returned without fail when ending shift and is to be signed in the logbook.

Ký nhận chìa khóa, thẻ từ vào đầu ca làm việc và ký trả đầy đủ trong sổ ghi nhận vào cuối ca .

· Maintain trolleys and cleaning equipment in proper state of cleanliness and in order.

Giữ gìn xe đẩy phục vụ hàng vải và dụng cụ làm vệ sinh sạch sẽ và ngăn nắp.

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITIES:

· Room attendants primarily work morning and afternoon shifts to make up rooms for guest who are staying and prepare the rooms for new arrivals.

Nhân viên phục vụ phòng chủ yếu làm việc vào ca sáng và chiều để vệ sinh phòng khách đang ở và chuẩn bị phòng sạch cho khách mới đến.

· Room attendants arrive at work in time for a brief staff meeting with the housekeeping supervisor when they are updated on going hotel activities and provided with their room assignments.

Nhân viên phục vụ phòng đến làm việc đúng giờ để họp đầu giờ với giám sát tầng khi họ đang cập nhật thông tin về hoạt động khách sạn và cung cấp lịch làm việc vệ sinh trên phòng.

· Room attendant receive a worksheet assignment that includes every room to complete before they leave each day.

Nhân viên phục vụ phòng nhận bảng phân công công việc bao gồm các phòng cần hoàn thành trước khi nhân viên rời khỏi ca mỗi ngày.

Tuổi Trẻ Online - 5 tháng trước