Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên JobsGo

Nhân Viên An Toàn EHS

Công ty Cổ phẩn Thực phẩm Á Châu Bắc Ninh

Toàn thời gian

( Mức lương: 10 - 15 triệu VNĐ )

* An toàn lao động:

- Phụ trách công tác an toàn lao động

- Quản lý, giám sát và kiểm soát tình hình tai nạn lao động và an toàn lao động trong nhà máy.

- Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định về công tác BHLĐ, ATLĐ.

- Lập kế hoạch và theo dõi trang bị, cấp & phát trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra giám sát việc hoạt động của các thiết bị, máy móc, hệ ống điện, PCCC đảm bảo hoạt động 1 cách an toàn, và đồng thời đưa ra những cảnh báo về nguy cơ mất an toàn lao động hoặc những biện pháp để phòng chống việc mất an toàn lao động.

- Kiểm định máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Đào tạo và huấn luyện ATLĐ cho người lao động.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho các cơ quan chức năng liên quan đến các lĩnh vực về vệ sinh an toàn lao động, tai nạn lao động..

* Môi trường:

- Quản lý, kiểm soát toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, đường nước thải, hệ thống đường nước mưa, đường cấp thoát nước sạch đảm bảo các hệ thống này hoạt động đạt yêu cầu.

- Quản lý, giám sát hệ thống khí thải hoặc chất lượng khí thải được thải ra từ nhà máy không vượt quá tiêu chuẩn của cơ quan chức năng.

- Quản lý, giám sát về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, bùn thải hoặc dầu mỡ thải từ các hố ga đảm bảo đúng quy định của Luật Môi trường.

- Theo dõi việc phát sinh chất thải hàng tháng và trực tiếp gọi các đơn vị đến thu gom chất thải, cuối tháng tổng hợp số liệu thu gom và yêu cầu các đơn vị cung cấp chứng từ hóa đơn để lưu trữ hồ sơ.

- Theo dõi và thực hiện quan trắc môi trường theo định kỳ đáp ứng đúng các chỉ tiêu đã được phê duyệt trong ĐTM.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực môi trường cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu.

* Phòng cháy chữa cháy:

- Quản lý, theo dõi và giám sát hệ thống phương tiện PCCC đảm bảo luôn hoạt động tốt và đáp ứng được yêu cầu về ứng phó khi có sự cố xảy ra.

- Xây dựng phương án PCCC

- Thường xuyên tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy cho đội PCCC của cơ sở.

- Theo dõi, thực hiện bảo dưỡng định kỳ các phương tiện PCCC và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định, nội quy về công tác PCCC.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho cơ quan chức năng liên quan đến lĩnh vực PCCC theo quy định.

JobsGo - 10 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.