Tên việc làmĐịa điểm

Manufacturing Engineer

First Alliances Hà Nội

Biên chế

First Alliances is urgently looking for MANUFACTURING ENGINEER in ELECTRONIC Industry

Job Descriptions:

 • Designing new equipment, processes, procedures and systems.
 • Purchasing and installing equipment.
 • Repairing equipment.
 • Responding to breakdowns.
 • Investigating production problems.
 • Making improvements to current operations to enhance efficiency.
 • Supervising engineering and technical staff.
 • Managing budgets.

Requirements:

 • Candidate must possess at least a Diploma, Advanced/Higher/Graduate Diploma, Bachelor's Degree, Post Graduate Diploma, Professional Degree
 • 6 Sigma, Lean and 5S Knowledge preferred
 • Working Experience in Electronic industry preferred
26 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.