Link to App StoreLink to Play Store

Manager of Design Development Section - Good English Skill

ICONIC Co,.Ltd.Hồ Chí Minh
Toàn thời gian
2 ngày trước, từ iconicJob
- Manage project’s technical drawing- Work with owner, other partner to get requirements- Give advices to owner, construction department on technical drawing- Instruct the subordinates
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.