Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên CareerLink.vn

[Lottemart Nha Trang] Giám Sát Ngành Hàng Bánh Kẹo

LOTTE Mart Việt Nam Khánh Hòa

Toàn thời gian

* Quản lý hàng hóa

- Tổ chức việc đặt hàng với NCC, giao nhận hàng hóa đảm bảo về số lượng, chất lượng, duy trì giá trị hàng tồn hợp lý nhằm phục vụ việc bán hàng hiệu quả nhất.

- Hàng ngày phân công và kiểm tra giá bán, chuẩn bị tốt cho Lotte post, ISP, hỗ trợ khuyến mãi và testing của NCC.

- Phải quản lý được lượng hàng mua vào và bán ra và hàng tồn hàng ngày trên hệ thống MD.

- Cập nhật số lượng hàng mua vào, bán ra cũng như giá hàng bán lên hệ thống MD.

- Theo dõi, kiểm tra doanh thu, mã hàng bán được so với lượng hàng bán để hạn chế thất thoát.

- Sắp xếp đóng lốc và trưng bày đảm bảo đầy đủ hàng hóa tại quầy kệ, kịp thời cho việc bán hàng theo quy định.

- Đề xuất hoán đổi vị trí trưng bày, cách thức trưng bày để tăng doanh thu những mã hàng bán chậm, hoặc khi có sự suy giảm doanh số.

- Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số bán, hao hụt của ngành hàng ngày, tháng (luôn có giải pháp để đạt mục tiêu).

* Quản lý nhân viên trong bộ phận

- Bố trí ca làm việc hàng tuần cho nhân viên.

- Quyết định ngày nghỉ cho nhân viên, nhưng vẫn đảm bảo đủ nhân sự phụ trách công việc trong bộ phận.

- Tổ chức và phân công NV kiểm kê định kì, cuối năm theo lịch kiểm kê chung của TTTM.

- Phân công nhân viên làm tăng cao vào những ngày lễ, Tết để phục vụ hoạt động của TTTM.

- Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên. Theo dõi giờ thêm của nhân viên.

- Chịu trách nhiệm chấm công cho nhân viên và gởi về cho phòng Nhân Sự trước ngày 22 hàng tháng

- Chịu trách nhiệm về quản lý, phân công và kiểm soát nhân viên thực hiện công việc của ngành hàng hiệu quả.

- Kiểm tra, nhắc nhỡ nhân viên tuân thủ qui định về giờ giấc, đồng phục, tác phong làm việc theo nội qui của Công ty và của TTTM.

- Kiểm tra, đánh giá nhân viên trong việc trưng bày hàng hóa, vệ sinh quầy kệ ngành hàng phụ trách.

- Phân bổ mục tiêu doanh số và chỉ đạo của GĐ TTTM xuống cho nhân viên.

- Theo dõi việc thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần của nhân viên.

- Đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên cũng như tác phong làm việc theo qui định của Công ty.

- Xây dựng tính đoàn kết, trách nhiệm công việc, tổ chức huấn luyện, đào tạo và phát triển nhân viên.

- Kiểm tra mức độ hoàn thành công việc đã giao để kịp thời hỗ trợ, khắc phục và đưa ra phương hướng làm việc nhanh và tốt nhất.

- Đề xuất thưởng – phạt đối với nhân viên thuộc cấp.

- Hướng dẫn trưng bày, vệ sinh quầy kệ, kiểm kê hàng hóa và kỹ năng phục vụ khách hàng cho nhân viên mới (nếu có).

- Đề xuất kế hoạch nhân sự (tuyển dụng/đào tạo (nếu có).

* Quản lý hàng tồn

- Kiểm soát được hàng tồn kho, hàng bán chậm, chủ động đổi trả hàng NCC, có giải pháp giải quyết nhanh và hiệu quả.

- Theo dõi, kiểm tra những mã hàng bán chậm và tồn lâu ngày nhằm đề xuất giải pháp xử lý.

- Hằng tuần kiểm tra hàng tồn trong kho cũng như hàng trưng bày trên quầy kệ để thu gom, đổi trả những mặt hàng bị hư, hàng sắp hết hạn sử dung.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc sắp xếp hàng hóa lưu trữ trong kho, xuất nhập đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hạn sử dụng, ngăn nắp.

- Phân công nhân viên, tiếp thị NCC làm vệ sinh quầy kệ, kho chứa và khu vực ngành hàng.

* Quản lý hao hụt

- Cập nhật, theo dõi tỉ lệ hao hụt được duyệt hàng năm và đảm bảo tỉ lệ hao hụt của ngành hàng phụ trách nằm trong hạn mức cho phép.

- Kiểm tra hàng tồn và lượng hàng bán ra để đảm bảo việc đặt hàng hợp lý nhằm hạn chế tối đa lượng hàng tồn quá hạn và hao hụt.

- Thường xuyên nhắc nhở nhân viên về đạo đức nghề nghiệp và nội qui Công ty để tránh tình trạng gian lận, lấy trộm hàng.

- Kiểm soát hàng hóa thường xuyên và phối hợp với chuyên viên thu mua ngành hàng để lập chương trình khuyến mãi cho hàng gần hết hạn sử dụng, hoặc lập kế hoạch đổi trả hàng để hạn chế hao hụt.

- Thường xuyên nhắc nhở nhân viên về đạo đức nghề nghiệp và nội qui Công ty để tránh tình trạng gian lận, lấy trộm hàng.

- Thường xuyên phối hợp với bộ phận an ninh, kiểm tra, theo dõi tình hình nhận hàng và an toàn của hàng hoá để hạn chế tối đa tình trạng gian lận và lấy cắp hàng hoá từ nhân viên Công ty cũng như từ khách hàng.

- Thường xuyên thể hiện ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản, hàng hoá của Công ty

* Quan hệ công việc

- Duy trì các mối quan hệ chuyên nghiệp nội bộ và bên ngoài đáp ứng các giá trị cốt lõi của công ty.

- Nội bộ:

+ Các quản lý trong Công ty.

+ Các phòng ban khác.

+ Các kho.

+ Đội ngũ nhân viên.

- Bên ngoài:

+ Khách hàng:

- Xây dựng niềm tin cho khách hàng, giao tiếp hiệu quả, thực hiện các quy định, tiến hành cải cách, tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng, hợp tác với các phòng ban khác giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo và đề cao sự chính trực trong làm việc.

- Duy trì các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài phù hợp với các giá trị cốt lõi của công ty.

- Chủ động hình thành và xây dựng một cách hiệu quả làm việc đồng đội với sự hỗ trợ từ tất cả các phòng ban.

* Nhiệm vụ khác

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng trọng điểm (trader), lấy ý kiến phản hồi nhằm tăng doanh số.

- Gom hàng, giải quyết khiếu nại khách hàng, trả hàng NCC, làm việc với MD, đăng ký hủy hàng, phát triển NV, …

- Giám sát ngành hàng có trách nhiệm báo cáo toàn bộ sự việc phát sinh trong ca làm việc của mình cho người Quản lý.

- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, giá sản phẩm và nhu cầu của khách hàng đối với ngành hàng phụ trách để báo cáo cho người Quản lý trực tiếp cũng như các cấp Quản lý liên quan.

- Tham gia thực hiện tốt các chương trình khuyến mãi của Công ty

- Giám sát ngành hàng có trách nhiệm phải tuân thủ nghiêm túc toàn bộ qui định chung của Công ty, cũng như nội qui riêng dành cho ngành hàng được phân công.

- Kiểm tra email hàng ngày và cập nhật, thực hiện công việc được giao.

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi được yêu cầu.

- Tuân thủ theo các chỉ đạo, mệnh lệnh của người

- Quản lý trực tiếp hay quản lý bộ phận Hành Chánh Tổng Hợp, hay Giám Đốc TTTM và hoặc của Ban Lãnh đạo Công ty.

- Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và các phòng ban khác hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.

- Có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh toàn bộ quy định, nội quy, bản ghi nhớ công ty đưa ra.

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

Siêu Thị Thực Phẩm Nha Trang Giám sát bán hàng

CareerLink.vn - khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.