Tên việc làmĐịa điểm

Logistics Customer Service Staff

DRAGON LOGISTICS CO.,LTD - HCMC BRANCH Hồ Chí Minh

- Tổng lương/ Gross salary:
Từ 13 triệu đến 20 triệu, thỏa thuận theo năng lực.
From 13 million up to 20 million, depends on the condition of candidate.

- Mô tả công việc/ Job detail:
+ Chăm sóc tốt các khách hàng như được giao phó.
Taking care well of customers as being assigned.
+ Liên lạc nội bộ & các đối tác bên ngoài kiểm tra chi phí một cách hữu hiệu.
Communicating in Internal & External sources to get cost sufficiently.
+ Chuẩn bị chào giá / Báo giá / Hợp đồng & bảng chiết tính chi phí.
Preparing Offering / Quotation / Contract & cost calculation sheet.
+ Hỗ trợ & tư vấn khách hàng khi có nhu cầu cũng như giải quyết vướng mắc / khiếu nại phát sinh.
Supporting & consulting customer when in need as well as dispute / claim arise.
+ Hỗ trợ các phòng ban trong công ty về các công việc liên quan đến khách hàng mình phụ trách.
Supporting concern departments of company in what relating to customer in charge.
+ Thực hiện nghiên cứu thị trường cho phòng Marketing và báo cáo như được yêu cầu từ cấp trên.
Doing marketing research for Marketing department and report as requested from upper.
+ Thực hiện báo cáo kịp thời theo yêu cầu của người quản lý cấp trên.
Making report on time to upper as request.
+ Thăm viếng & cập nhật thông tin khách hàng.
Visiting & updating customer information periodically.

Yêu cầu/ Requirement:
+ Biết sử dụng tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh.
Fluently communicate Chinese or English.
+ Sử dụng thành thạo Word, Excel, Power point.
Proficient at MS Office Suite.
+ Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học – Ưu tiên có kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu.
University Graduate with major: economics, foreign trade, logistics.
Priority for experience in import and export.
+ Vui vẻ, hòa đồng, năng động, tiếp thu nhanh, nhiệt tình.
Cheerful, friendly, dynamic, high level of learning, warm.

- Phúc lợi/ Welfare:
+ Lương tháng 13; thưởng: 30/4, 2/9, cuối năm. Tổng thu nhập 1 năm gần 15 tháng lương.
13th month salary; 30/4 bonus, 2/9 bonus, year-end bonus. One year total income nearly 15 months salary.
+ Quà tặng sinh nhật; ngày lễ 8/3, 20/10 đối với nhân viên nữ.
The gift for birthday; gift for International Women's day, gift for Vietnamese Women's day for female employee.
+ Đóng bảo hiểm đầy đủ theo lương thực tế (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) ; Bảo hiểm workmen 24/7.
Paying full insurance fee based on actual salary (Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance, Industrial Accident Insurance - Occupational Disease); 24/7 Workmen insurance.
+ Phụ cấp: điện thoại, cơm, đời sống, chuyên cần.
Allowance: telephone, lunch, living, hard-working.
+ Xét duyệt tăng lương định kỳ 1 năm ít nhất 1 lần.
Review salary increase: at least once a year.
+ Khám sức khỏe định kỳ.
Periodic health examination
+ Du lịch hàng năm.
Annual company trip.

- Địa điểm làm việc/ Work location:
Tầng 2, tòa nhà Copac Square, số 12 Tôn Đản,phường 13 quận 4, Tp. HCM.
Floor 2, Copac Square, 12 Ton Dan street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh city.
Thỉnh thoảng sẽ đi công tác ở các tỉnh khác của miền Nam nếu được chỉ định.
To go on a business trip at other province in South of Vietnam sometimes, it's better specify.

VietnamWorks - 30 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.