Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Kiểm Toán Viên Cao Cấp/kiểm Toán Viên Chính/ Kiểm Toán Viên - Kiểm Toán Khối Hỗ Trợ Hội Sở và Các Công Ty Con/công Ty Thành Viên

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Hà Nội

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch kiểm toán (hàng năm/ riêng lẻ) thông qua việc cung cấp các phân tích, đánh giá về rủi ro của các Đơn vị trực thuộc HO và các công ty con của VIB; các thông tin về Ngành, sản phẩm, thị trường, các phát hiện và lỗ hổng về chính sách quy trình; thông tin về Đơn vị kinh doanh và các vấn đề về tuân thủ quy định;
Tham gia kiểm toán tại Đơn vị được phân công, tuân thủ đầy đủ nguyên tắc, quy trình, nội dung, kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt. Phát hiện đầy đủ, kịp thời các vi phạm, rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của Đơn vị được kiểm toán và xử lý: Thảo luận, cung cấp đầy đủ các bằng chứng kiểm toán về các rủi ro/vấn đề với các cá nhân liên quan để thống nhất giải pháp khắc phục; đề xuất cải thiện chính sách, quy trình tác nghiệp đối với các vấn đề có tính hệ thống; Báo cáo và đề xuất xử lý tới cấp có thẩm quyền đối với các vi phạm nghiêm trọng, các vấn đề tiềm ẩn rủi ro cao có thể gây ảnh hưởng lớn tới Đơn vị được kiểm toán hoặc tới hệ thống trong quá trình kiểm toán. Đánh giá chất lượng các công việc đã thực hiện;
Lập đầy đủ báo cáo kiểm toán chi tiết, phân loại xếp hạng phát hiện, xếp hạng rủi ro theo quy định;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiểm toán/Kế toán/Tài chính/Ngân hàng/Kinh tế/Ngoại thương;
Ít nhất 7 năm làm việc trong các tổ chức tín dụng và/hoặc công ty kiểm toán lớn, trong đó ít nhất 2 năm tại vị trí kiểm soát, kiểm toán, quản trị rủi ro về nguồn vốn và ngoại hồi (KTV cao cấp);
 Ít nhất 5 năm làm việc trong các tổ chức tín dụng và/hoặc công ty kiểm toán lớn, trong đó ít nhất 2 năm tại vị trí kiểm soát, kiểm toán, quản trị rủi ro về nguồn vốn và ngoại hồi (Kiểm toán viên chính);
Ít nhất 2 năm làm việc trong các tổ chức tín dụng và/hoặc công ty kiểm toán lớn, trong đó ít nhất 1 năm tại vị trí kiểm soát, kiểm toán, quản trị rủi ro về nguồn vốn và ngoại hồi (Kiểm toán viên chính);
Nắm vững phương pháp kiểm tra, giám sát, kiểm toán;Tư duy phản biện, độc lập, sáng tạo, khả năng phân tích  tốt;
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và viết báo cáo tốt; Kỹ năng cơ bản về quản lý quan hệ đối tác & hướng tới khách hàng;
Tiếng Anh cơ bản (nghe, nói, đọc và viết);
Có thể đi công tác trong nước tối thiểu 20% số ngày làm việc.

VietnamWorks - 8 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.