Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Phúc An Thịnh

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật thi công

Phúc An Thịnh Hồ Chí Minh

Biên chế

 • Tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ và lập kế hoạch thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
 • Khảo sát hiện trường để nắm vị trí, địa hình khu vực xây dựng từ đó lập biện pháp thi công hiệu quả tối ưu nhất.
 • Yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung các chi tiết thiếu, giải thích các chi tiết chưa rõ.
 • Phân công chi tiết công việc cho các thành viên trong bộ phận.
 • Phân tích các điểm thuận lợi và khó khăn của địa điểm thi công cho các thành viên trong bộ phận nắm rõ.
 • Kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện của từng thành viên trong bộ phận để đảm bảo hồ sơ hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra và điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót.
 • Theo dõi các thông tin thay đổi để chỉ đạo cho các thành viên trong bộ phận kịp thời điều chỉnh.
 • Tổng hợp lại những biện pháp thi công của các thành viên và lập danh mục để kiểm tra lần cuối biện pháp thi công và tiến độ thi công trước khi trình cấp trên.
 • Trình bày biện pháp thi công cho cấp trên hoặc các đơn vị liên quan khi có yêu cầu.
 • Thu thập các biện pháp thi công (bằng bảng vẽ shopdrawing và hình ảnh) ở các công trường đã và đang thi công để làm dữ liệu tham khảo, phổ biến cho các thành viên trong bộ phận.
 • Tham gia khảo sát công trường, kiểm tra những phần việc đã triển khai, những phần việc đang triển khai để giám sát quá trình gia công, nghiệm thu với thầu phụ.
 • Hỗ trợ BCHCT trong việc cần làm rõ, giải thích các biện pháp thi công.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng KTXD & QA/QC.
 • Trình độ học vấn: Đại học
 • Chuyên môn: Xây dựng, Kiến trúc
 • Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng và ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Kiến thức liên quan: Nắm vững cách triển khai chi tiết các cấu kiện ra ngoài thực địa; Cập nhật kiến thức về thiết kế và kỹ thuật, công nghệ thi công xây dựng; Đọc và triển khai bản vẽ xây dựng thành thạo.
 • Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ công việc; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; Kỹ năng nhận dạng và giải quyết vấn đề
 • Thái độ/Tố chất cần có: Trung thực, cẩn thận, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.
 • Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.
4 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.