Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

BIM GROUP Kiên Giang

- Báo cáo trực tiếp cho Tổ trưởng tôm đầm.
- Trực tiếp tham gia nuôi tôm thẻ chân trắng để có kinh nghiệm thực tế trước khi được bổ nhiệm lên vị trí quản lý như Tổ Trưởng/ Đội Trưởng.

- Tốt nghiệp chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, bệnh học hoặc tương đương.
- Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh mãn tính.
- Không mắc các tệ nạn xã hội như nghiện rượu, cờ bạc, ma túy,...
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

VietnamWorks - khoảng 1 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.