Link to App StoreLink to Play Store

4 kỹ sư giám sát xây dựng

Công Ty Tnhh Dv-Tm-Xd Kim LoanHồ Chí Minh
7 tháng trước, từ Kenhnhansu.com

Do hiện tại công ty Kim Loan đang nhận thêm một số dự án mới , đặc biệt công trình của Hòa Bình, công trình Tuấn Lê....
nên cần tuyển thêm 06 kỹ sư giám sát, phụ trách các công việc như:
- Bốc tách khối lượng bảng vẽ
- Giám sát an toàn lao động
- Giám sát kỹ thuật thi công
- Hoàn tất hồ sơ quyết toán,..

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.