Tên việc làmĐịa điểm

BrSE - Kỹ Sư Cầu Nối

Iconic Hà Nội
  • Xác nhận và và đảm bảo các thành viên trong nhóm hiểu rõ nền tảng, mục tiêu và các vấn đề kinh doanh cần được giải quyết.
  • Tham gia vào các cuộc họp với khách hàng, nắm chắc các yêu cầu và thiết kế hệ thống với các nhà sản xuất tại Nhật Bản.
  • Chia nhỏ các yêu cầu thành từng mục và kiểm soát thứ tự ưu tiên, trạng thái, kế hoạch hoàn thiện của các hạng mục đó.
  • Làm việc như một kênh thông tin hỗ trợ nhóm dự án để hiểu rõ yêu cầu của khách hàng Nhật như một kĩ sư cầu nối và nhà phân tích kinh doanh.
  • Phụ trách báo cáo tiến độ cho cấp trên theo yêu cầu, tổ chức các cuộc họp với các thành viên nhóm dự án.
  • Hợp tác với các Managers/Leaders để giải quyết các vấn đề liên quan (vấn đề kĩ thuật, yêu cầu thay đổi, các vấn đề trong khâu vận hành, yêu cầu điều tra, yêu cầu của khác hàng).
28 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.