Link to App StoreLink to Play Store

Kỹ Sư Bảo dưỡng bảo trì - Hưng Yên

Reeracoen VietnamHưng Yên
13 ngày trước, từ Reeracoen Vietnam
Mô tả công việc

1. Quản lý các lý các loại bản vẽ, các tiêu chuẩn từ khách hàng, lập ra các tiêu chuẩn chế tạo, QCPC,…
2. Lập kế hoạch sản xuất trong thời gian phát triển sản phẩm mới và bắt đầu sản xuất.
3. Quản lý và theo dõi sản phẩm mới sản phẩm thử,…
4. Kiểm tra bản vẽ phôi
5. Kiểm tra bản vẽ khuôn
6. Kiểm tra bản DFM
7. Tính thời gian gia công chi tiết khi làm báo giá
8. Thiết kế gá gia công, jig sơn, jig kiểm tra,…
9. Kết hợp các bộ phận, thực hiện các hành động cải tiến chất lượng sản phẩm, chất lượng khuôn, chất lượng gá jig,…
10. Liên hệ với khách hàng khi cần thiết.
11. Lập các báo cáo khi có sự phản ánh từ khách hàng
- Đào tạo người mới
+ Giới thiệu về phòng Kỹ thuật sản xuất
+ Đào tạo an toàn và 5S, phòng chống cháy nổ.
+ Đào tạo Lập kế hoạch, lập các bảng biểu, tiêu chuẩn
- Đào tạo nâng cao
+Đào tạo đọc và kiểm tra bản vẽ layout khuôn, bản vẽ phôi, các phương pháp mới,...
- Đào tạo về sản phẩm mới:
+ Hướng dẫn triển khai, lập kế hoạch, triển khai kế hoạch,...
- Đào tạo định kỳ
- Hướng dẫn các phương pháp mới
+ Lưu trữ tài liệu đào tạo
- Thực hiện theo yêu cầu của cấp trên.

Phúc lợi

+ Lương cạnh tranh, hấp dẫn sẽ thoả thuận trong khi phỏng vấn
+ Đóng BHXH, BHYT, BHTT, (BH thân thể 24/24 của công ty bảo hiểm nước ngoài MSIG) theo quy định của pháp luật.
+ Phụ cấp bữa ăn ca tại công ty, phụ cấp đi lại.
+ Phụ cấp chuyên cần, phụ cấp sức khoẻ, phụ cấp tay nghề.
+ Được trang bị đồng phục, phương tiện bảo hộ lao động tốt nhất.
+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có chuyên gia nước ngoài, có cơ hội được đi đào tạo tại Nhật Bản.
+ Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt nam

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.