Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuổi Trẻ Online

KẾ TOÁN VIÊN

CÔNG TY CP TM DV XNK TAM HỢP Hồ Chí Minh

Biên chế

Hiện tại Công ty đang cần tuyển các vị trí kế toán sau:

1. KẾ TOÁN THANH TOÁN

Theo dõi các khoản thu
- Hach toán vào phần mềm doanh thu hàng ngày
- Theo dõi và nhập quỹ và tiền gửi ngân hàng.
- Quản lý các khoản thu.
Quản lý theo dõi các khoản chi
- Lập kế hoạch thanh toán hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
- Kiểm tra, theo dõi các khoản thanh toán.
- Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của chứng từ thanh toán, chứng từ hợp lệ chuyển kế toán
trưởng, chứng từ không hợp lệ trả lại cho bộ phận, nhà cung cấp
- Thực hiện thanh toán các khoản chi nội bộ: thanh toán lương, thanh toán các chi phí phát sinh.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan.
Theo dõi quản lý thu – chi:
- Hạch toán vào phần mềm các công việc liên quan phần việc phụ trách
- Kết hợp với thủ quỹ trong việc thực hiện thu – chi hàng ngày. Theo dõi đối chiếu với thủ quỹ
về tồn quỹ cuối ngày.
- Kết hợp thủ quỹ theo dõi lập báo cáo tồn quỹ hàng ngày.

2. KẾ TOÁN KHO

- Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu
ra.
- Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
- Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu),
- Tính giá nhập xuất vật tư hàng hóa, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho
- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho
được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số
liệu nhập xuất của thủ kho
- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận
nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê,
biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.

3. KẾ TOÁN BÁN HÀNG

 • Kiểm tra doanh thu trên phần mềm và thực tế báo cáo của các chi nhánh
 • Theo dõi xuất nhập tồn của nhà hàng
 • Tổng hợp công nợ
 • Theo dõi lượng hàng hóa đặt hàng ngày của cửa hàng
 • Kiểm kê hàng hóa, CCDC, tài sản của nhà hàng
 • Xuất hóa đơn GTGT
 • Và một số công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

4. KẾ TOÁN THỦ QUỸ

 • Quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện thu - chi đúng quy định.
 • Thực hiện thanh toán nội bộ, nhà cung cấp chính xác, đúng thời hạn.
 • Quản lý hồ sơ chứng từ đúng quy định.
 • Quản lý công nợ khách hàng, đôn đốc phối hợp thu nợ.
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các khối ngành có liên quan đến kế toán
 • Có 1 năm kinh nghiệm về kế toán ở vị trí tương đương
 • Sử dụng thành thạo: Microsoft Excel, các phần mềm kế toán
 • Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ
 • Chịu được áp lực công việc
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm
 • Kinh nghiệm: 1 Năm
Tuổi Trẻ Online - 4 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.