Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên CareerLink.vn

Kế Toán Viên (Thanh Toán, Công Nợ, Ngân Hàng)

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Anh Minh Quận 1, Hồ Chí Minh

Toàn thời gian

* Kế toán công nợ phải trả

- Hàng ngày nhận và kiểm tra tính chính xác của hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp.

- Tập hợp đơn hàng, phiếu giao nhận hàng từ phòng mua và công trình và kiểm tra đối chiếu với hóa đơn mua hàng

- Lên danh sách theo dõi công nợ tạm ứng, theo dõi thanh toán nhà cung cấp

- Lập hồ sơ thanh toán gồm (hóa đơn, đơn hàng, giao nhận) và báo cáo tình hình thanh toán cho ban giám đốc.

- Kiểm tra đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp khi có yêu cầu và cuối năm.

* Kế toán công nợ phải thu

- Tập hợp tất cả thông tin các báo giá trúng thầu từ phòng sale & dự án

- Làm việc với khách hàng soạn thảo hợp đồng bán hàng cho tất cả các báo giá trúng thầu

- Làm hồ sơ tạm ứng (chứng thư bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng if có)

- Theo dõi đốc thúc lấy tập kết, nghiệm thu từ công trình

- Xuất hóa đơn, làm hồ sơ thanh toán, chứng thư bảo lãnh bảo hành

- Theo dõi thời gian thu nợ, đốc thúc nhắc nợ khách hàng.

- Báo cáo tình hình phải thu & các tình hình nghiệm thu của các DA cho ban giám đốc.

- Kiểm tra đối chiếu công nợ với khách hàng theo yêu cầu và cuối năm

* Kế toán tiền mặt & tạm ứng

- Hàng ngày nhận đơn hàng yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ phòng mua, kiểm tra đối chiếu với hóa đơn, phiếu giao hàng nếu có.

- Lập phiếu chi chuyển qua Thủ Quỹ xin tiền thanh toán (nếu phải chuyển khoản bằng tiền mặt phải đi ngân hàng)

- Kiểm tra tính chính xác sổ quỹ, phiếu thu, phiếu chi và đóng sổ hàng tháng

- Theo dõi, nhập liệu, kiểm tra và làm quyết toán chi phí công trình

- Nhập bảng kê công cụ dụng cụ cần phân bổ và phân bổ hàng tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

* Kế toán ngân hàng

- Lập phiếu rút tiền mặt, lệnh mua bán ngoại tệ

- Tập hợp và kiểm tra số tiền, thông tin (tài khoản, NH nhà cung cấp) một cách chính xác

- Lập lệnh chi tiền (UNC) tạm ứng, thanh toán cho nhà cung cấp khi đến hạn hoặc khi có yêu cầu từ phòng mua

- Làm giấy nhận nợ với ngân hàng, hợp đồng vay cá nhân theo dõi công nợ vay ngân hàng và cá nhân

- Hằng ngày đi ngân hàng giao dịch với ngân hàng

- Tập hợp bộ hồ sơ hải quan hàng nhập nộp cho ngân hàng nếu có nhập

- Kiểm tra tính chính xác của sổ ngân hàng và đóng sổ hàng tháng.

* Hỗ trợ công tác tính lương nhân viên hàng tháng và các công việc khác theo yêu cầu

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

Kế Toán Quận 1 Kế toán công nợ Kế toán thanh toán

CareerLink.vn - khoảng 1 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.