Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên M Talent

Kế toán trưởng - TNS

M Talent Hà Nội

Biên chế

1. Thiết lập các quy trình và giám sát thực hiện các quy trình quản lý tài chính 

2. Thiết lập quy trình quản lý và luân chuyển chứng từ ở từng khâu từ khâu đầu vào cho đến khâu bán ra để đảm bảo không có rủi ro tài chính, không có thất thoát tài sản.

3. Tuyển chọn, phân công công việc trong bộ phận, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Tổng công ty. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do tập đoàn và Nhà nước ban hành cho nhân viên thực hiện;

4. Tổ chức triển khai công tác thiết lập các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước của công ty;

5. Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

6. Phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch kinh doanh định kỳ hàng năm.

7. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo, lập các quy trình, quy định, quy chế kiểm soát thanh toán, luân chuyển chứng từ và chi tiêu theo yêu cầu (nếu có)

8. Kiểm soát Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

9. Kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ phải thu, công nợ phải trả.

10. Chịu trách nhiệm làm việc với đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước như cơ quan thuế. Chịu trách nhiệm làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ.

11. Xây dựng, soạn thảo các Quy chế và Quy trình liên quan đến công tác kế toán đảm bảo công tác hoạt động và phối hợp giữa ban kế toán và các đơn vị.

12. Thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính kế toán trở lên, bắt buộc có chứng chỉ kế toán trưởng. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ hành nghề kiểm toán.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng; Sử dụng tốt và thành thạo phần mềm kế toán (Fast, Misa). 

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm ở vị trí kế toán trưởng của đơn vị
- Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 3 năm

3. Kiến thức:
- Nắm vững kiến thức về kế toán, thuế và quản lý tài chính doanh nghiệp.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Kỹ năng Quản trị các phần mềm kế toán, nghiệp vụ của nhân viên tốt.
- Có kỹ năng quản trị hệ thống, kỹ năng quản trị nhân lực, kỹ năng quản trị dòng tiền, kỹ năng quản lý hồ sơ chứng từ, có khả năng lập kế hoạch, kỹ năng office hiệu quả.

5. Các yêu cầu khác:
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, quyết liệt, nghiêm túc và luôn có tinh thần cầu tiến.

4 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.