Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NGUYÊN Hồ Chí Minh

o Tham mưu cho Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy.
o Lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo quản trị về biến động chi phí, doanh thu, công nợ… kịp thời đưa ra các tham mưu, giải pháp trong hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã xây dựng.
o Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quĩ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.
o Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
o Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành.
o Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty.
o Chịu trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật Việt Nam hiện hành về công tác chuyên môn kế toán của Công ty.
o Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan.
o Có năng lực quản lý, kiểm soát công việc của phòng kế toán.
o Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành tài chính kế toán.
- Tối thiểu 03 năm làm việc chuyên môn, 02 năm ở vị trí Trưởng phòng tài chính – kế toán, Kế toán trưởng tại các công ty Thương mại - Dịch vụ.
- Kinh nghiệm độc lập làm báo cáo tổng hợp thuế hàng tháng, quyết toán các loại thuế và hoàn thuế.
- Giỏi chuyên môn kế toán, nắm vững & cập nhật thường xuyên các Luật liên quan.
- Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực nhiệt huyết với công việc.
- Chịu áp lực công việc cao.

VietnamWorks - 3 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.