Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên VietnamWorks

Kế Toán Thuế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN GIA HƯNG Hồ Chí Minh

1. Công việc hàng tháng:
 Từ số liệu kế toán nội bộ kiểm tra hạch toán lại bên thuế .
 Tập hợp xuất hóa đơn đầu ra bên bộ phận bán hàng, cân đối VAT đầu ra.
 Báo cáo Thuế GTGT
 Báo cáo Tình hình sử dụng hóa đơn
 Báo Cáo Thuế TNCN
 Tạm tính thuế TNDN.
 Phân bổ chi phí khấu hao CCDC,TSCĐ.
 Phân bổ các Chi phí trả trước dài hạn.
 Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 Khóa số chạy bút toán tính giá xuất hàng tồn kho.
 Tính Giá Thành sản phẩm theo Hạn mục chi phí.
 Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu Ban Giám Đốc .
 Hoàn thiện hồ sơ sổ sách để quyết toán thuế

2. Công Việc Hàng Năm
 Chuyển số dư cuối năm của BCTC sang năm mới.
 Kiểm tra cân đối số liệu trên sổ chi tiết và tổng hợp
 Kiểm tra số dư cuối kỳ các tài khoản.
 Lập bảng cân đối số phát sinh
 Lập bảng cân đối tài khoản
 Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 Thuyết tính BCTC.
 Quyết Toán Thuế TNCN.
 Quyết Toán Thuế TNDN
 In và lưu trữ số sách theo quy đinh.
 Lập các báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của BGĐ.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính, Kiểm toán;
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, excel, word,….
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
- Trung thực, chăm chỉ, dễ hòa đồng.

VietnamWorks - 4 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.