Tên việc làmĐịa điểm

Kế toán Thuế

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG & TỔ CHỨC SỰ KIỆN PERFECT MEDIA Hải Dương

– Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.
– Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.
– Đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.
– Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.
– Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của Công ty.
– Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn.
– Hàng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
– Cập nhật và lập giấy báo công nợ.
– Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế TNDN và báo cáo quyết toán thuế TNCN.
– Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty báo cáo Giám đốc

Việc Làm Việt Nam - 29 ngày trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.