Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên FECON

FECON Hạ tầng - Kế toán tổng hợp

FECON Hà Nội

Biên chế

-          Ghi nhận, tổng hợp và kiểm tra số liệu tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp biến động các khoản chi phí để đề xuất hướng xử lý về mặt quản lý;

-          Kiểm tra và đóng kỳ các phân hệ kế toán: công nợ phải trả, phải thu, thanh toán;

-          Lập các báo cáo quyết toán và thực hiện quyết toán các sắc thuế;

-          Lập các báo cáo cung cấp số liệu định kỳ và theo yêu cầu của các bên liên quan (Cục Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư…);

-          Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh thông qua số liệu kế toán và thực tế công ty để đề xuất các góp ý làm tăng hiệu quả sử dụng chi phí và hỗ trợ ra quyết định quản trị;

-          Cập nhật các chính sách, quy định nhà nước về kế toán và thuế để sử dụng hiệu quả vào tình hình công ty;

-          Làm việc với cơ quan thuế theo yêu cầu công việc và khi có phát sinh;

-          Hỗ trợ Kế toán trưởng trong điều hành công việc hàng ngày.Nhận ủy quyền của kế toán trưởng trong các trường hợp cần thiết;

-          Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình, biểu mẫu cần thiết về kế toán và thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

-          Đại học các ngành kế toán - tài chính

-          Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

-          Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành

-          Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán

6 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.