Tên việc làmĐịa điểm

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIM TÍN Hồ Chí Minh

Biên chế

- Nghiệm thu và quyết toán được công trình XDCB

- Lập kế hoạch và báo cáo ngân sách

- Lập báo cáo tài chính công ty, báo cáo thuế.

- Lập báo cáo phân tích tổng quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tập hợp kiểm tra chứng từ, báo cáo theo phân công

- Tính lương, thưởng và phân tích tình hình thực hiện chi phí lương

Lộ trình công việc như sau:

1. Giai đoạn đầu: tham gia cùng Ban Dự án để nắm công việc triển khai của Dự án, đánh giá báo cáo khả thi, triển khai dự án và quyết toán đầu tư dự án.

2. Giai đoạn đưa vào sản xuất: thực hiện công việc của kế toán tổng hợp và quản lý các công việc HCNS: Hành chính, Tính lương và các chế độ liên quan đến người lao động.

3. Quy mô Dự án dự kiến: 8 Nhân sự

Yêu cầu công việc

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

- Hiểu biết về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty

- Có khả năng báo cáo thuế và các nghiệp vụ Hành chính nhân sự cơ bản

- Ưu tiên ứng viên có Hộ khẩu tại Khánh Hòa. Định hướng gắn bó lâu dài vì Dự án tại Nha Trang - KCN Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.

Findjobs.vn - 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.