Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Viecoi.vn

Kế toán tổng hợp

Khánh Hòa

Toàn thời gian

Mô tả công việc: Kiểm tra và lập hồ sơ kê khai thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn

Thuế GTGT:

Kiểm tra thuế GTGT đầu ra, đầu vào. Kết xuất số liệu từ phần mềm kế toán, xử lý và import vào hệ thống hổ trợ kê khai thuế, kết xuất ra file và gửi trình ký. In bộ kê khai thuế hàng tháng trình Giám đốc ký để lưu hồ sơ (lưu ý: kèm theo xác nhận đã gửi qua mạng)
Gửi hồ sơ kệ khai thuế GTGT đến cơ quan thuế trong khung thời gian quy định. Khung quy định hiện tại
Thuế TNCN:

Lập báo cáo thuế TNCN của người lao động hàng quý, gửi đến cơ quan thuế trong khung thời gian quy định
Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
Thực hiện nộp thuế, theo dõi và đối chiếu công tác nộp ngân sách

Hầu hết các sắc thuế, thời hạn nộp tiền thuế là ngày cuối cùng nộp tờ khai thuế (trừ thuế nhập khẩu). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nhà nước cho gia hạn thời gian nộp thuế. Vì vậy, kế toán phải theo dõi để tránh trường hợp nộp chậm, nộp phạt.
Đối với thuế nhập khẩu: Phối hợp với bộ phận nhập khẩu, sắp xếp nguồn tiền nộp thuế kịp thời để giải phóng hàng hóa đúng kỳ hạn.
Lập hồ sơ hoàn thuế:

Thuế GTGT, thuế nhập khẩu (nếu có) gửi cơ quan Thuế hoặc hải quan để được hoàn theo quy định. Giải trình đầy đủ những yêu cầu từ phía hai cơ quan trên, theo dõi tiền hoàn thuế
Theo dõi, quản lý Tài sản cố định:

Theo dõi số lượng, giá trị TSCĐ (nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại); Theo dõi và quản lý TSCĐ trong bảng, ngoài bảng (nếu có).
Theo dõi công nợ và thanh toán

Lập kế hoạch thu nợ của từng khách hàng theo hạn nợ đã được phê duyệt (kế hoạch ngày, tuần và tháng), bám sát từng khách hàng để thu nợ đúng hạn.
Lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng vào cuối mỗi tháng, gửi và lấy xác nhận nợ của khách hàng
Cảnh báo cho BPKD và kiến nghị ngừng giao hàng những khách hàng không thu được nợ hoặc thuộc diện nợ lâu ngày và rủi ro cao.
Chịu trách nhiệm về những khoản nợ không thu đúng lịch để dẫn đến sau đó không thu được do khách hàng ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn.
Lên kế hoạch thanh toán công nợ của người bán để có lịch thanh toán đúng cam kết đã ký trong hợp đồng hoặc thỏa thuận và chuẩn bị nguồn tiền để thanh toán.
Rà soát tình trạng công nợ phải thu, đánh giá khả năng thu hồi, lập đề xuất và thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi (nếu được Lãnh đạo đồng ý) kịp thời, nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Theo dõi công nợ của CBCNV công ty, kịp thời thu các khoản nợ, đảm bảo khi nhân viên nghỉ không còn vướng mắc công nợ và tài sản.
Rà soát, xử lý các khoản công nợ như: xử lý số lẻ, xử lý nợ phải thu khó đòi nay đã đòi được, nợ phải trả lâu năm không ai đòi ...
Phân tích tình hình kinh doanh của công ty:

Tăng trưởng doanh thu, điểm bán, tính hiệu quả của từng điểm bán và từng mặt hàng, đầu tư của từng điểm bán
Phân tích các khoản mục chi phí, nêu lý do tăng giảm của từng khoản mục và kiến nghị biện pháp
Phân tích tình hình thu nợ bán hàng, phân tích trách nhiệm, kiến nghị biện pháp.
Phân tích hàng tồn kho, kiến nghị xử lý hàng lỗi thời, hàng cận date, hàng khó bán, hàng mất phẩm chất.
Quyền lợi ứng viên: Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Tai Nạn, Bảo Hiểm Nhân Thọ
Yêu cầu hồ sơ: Hồ Sơ Xin Việc, Bằng cấp liên quan
Từ khóa việc làm: Kế Toán Tổng Hợp
Kỹ năng cần có: Tin Học Văn Phòng Thành Thạo - Proficiency In Microsoft Office, Tiếng Anh - English
Kinh nghiệm làm việc: Từ 1 đến 3 năm
Giới tính: Không yêu cầu

Viecoi.vn - 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.