Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên FLC

FLC GROUP - KẾ TOÁN TỔNG HỢP

FLC Hà Nội

Biên chế

+ Lập các Báo cáo quản trị (Báo cáo thu tiền ngày, báo cáo dòng tiền tuần, báo cáo giao ban tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý) phục vụ quản trị nội bộ.

+ Lập các Báo cáo tài chính tập đoàn phục vụ công bố thông tin. Phục vụ kiểm toán tập đoàn và lập các báo cáo theo yêu cầu ngân hàng

+ Tổng hợp số liệu, rà soát các phần hành, kiểm tra đối chiếu công nợ

+ Kế toán các nghiệp vụ phân bổ tài sản, chi phí trả trước, giá vốn, theo dõi làm hợp đồng vay vốn tính lãi vay

+ Lập báo cáo dòng tiền của tập đoàn và các đơn vị thành viên và kế hoạch chi tiêu quý tới

+ Tổng hợp thực hiện năm và lập kế hoạch năm sau của toàn tập đoàn

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Kế toán Thuế trở lên (Đại học chính quy)

+ Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán

+ Khả năng làm việc nhóm/ cá nhân tốt; Phân tích, tổng hợp; Kỹ năng về làm việc với con số

+ Phẩm chất: trung thực, tốt, minh bạch; Trách nhiệm với công việc

khoảng 2 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.