Tên việc làmĐịa điểm

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY TNHH SEALIFE GROUP Quảng Ninh
 • Hàng ngày thu thập, xử lý thông tin , số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Kiểm soát kế toán hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, hóa đơn chứng từ nội bộ và thuế
 • Theo dõi công nợ
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và bảng tổng hợp
 • Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số liệu số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết
 • Kiểm soát các giao dịch về tài chính nhằm đảm bảo tính chính xác, hiệu quả của việc sử dụng vốn
 • Lập báo cáo hàng tháng, hàng quý nội bộ, thuế và các báo cáo giải trình chi tiết chuyển kế toán trưởng
 • Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê giữa các công ty nội bộ
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của kế toán trưởng
 • Thực hiện đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước
 • Duy trì quản lý tiền mặt, các khoản phải nộp, phải trả được đối chiếu rõ ràng
 • Bảo đảm tiến độ công việc của P.TCKT trong Công ty
 • Duy trì quản lý tiền mặt, các khoản phải nộp, phải trả được đối chiếu rõ ràng
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc lập báo cáo tài chính gửi ngân hàng theo quy định hàng quý, hàng năm và theo yêu cầu dự án của kế toán trưởng
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Phúc lợi
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép
 • Hàng ngày thu thập, xử lý thông tin , số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Kiểm soát kế toán hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, hóa đơn chứng từ nội bộ và thuế
 • Theo dõi công nợ
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và bảng tổng hợp
 • Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số liệu số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết
 • Kiểm soát các giao dịch về tài chính nhằm đảm bảo tính chính xác, hiệu quả của việc sử dụng vốn
 • Lập báo cáo hàng tháng, hàng quý nội bộ, thuế và các báo cáo giải trình chi tiết chuyển kế toán trưởng
 • Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê giữa các công ty nội bộ
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của kế toán trưởng
 • Thực hiện đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước
 • Duy trì quản lý tiền mặt, các khoản phải nộp, phải trả được đối chiếu rõ ràng
 • Bảo đảm tiến độ công việc của P.TCKT trong Công ty
 • Duy trì quản lý tiền mặt, các khoản phải nộp, phải trả được đối chiếu rõ ràng
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc lập báo cáo tài chính gửi ngân hàng theo quy định hàng quý, hàng năm và theo yêu cầu dự án của kế toán trưởng
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng thương lượng, đàm phàn
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh

CHẾ ĐỘ VÀ THỜI GIAN LÀM VIỆC:

 • Làm việc từ 8h30 – 18h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu và 8h30 – 12h00 Thứ Bảy.
 • Lương thưởng dựa theo năng lực, thoả thuận.
 • Thưởng theo chế độ của công ty.
 • Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Lao Động.
 • Tổ chức du lịch hàng năm.
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
CareerBuilder VN - khoảng 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.